Sorteig de parcel·les d'horts urbans

La xarxa d’Horts Urbans de Barcelona és un programa de participació adreçat a les persones més grans de 65 anys de la ciutat, amb l’objectiu d’incorporar-los a activitats de millora ambiental a través del conreu d’hortalisses seguint els principis de l’agricultura biològica.

Aquest programa es va iniciar l’any 1997 amb la posada en marxa dels horts de Can Mestres, si bé el primer hort que va començar a funcionar a Barcelona va ser l’Hort de l’Avi, al districte de Gràcia, l’any 1986, fruit de la petició d’un grup de veïns.

Per poder accedir al concurs, cal complir les següents condicions:

  • Viure al districte en què es realitzi el sorteig
  • Tenir 65 anys o més i estar jubilat
  • Estar capacitat físicament per al treball agrícola
  • Fer la sol·licitud dins del període corresponent
  • No conviure al mateix domicili amb algú a qui ja s’hagi adjudicat una parcel·la
  • No conviure al mateix domicili amb un altre sol·licitant del mateix concurs
  • No haver estat anteriorment adjudicatari d’una parcel·la del projecte “Horts urbans”

Cadascun dels 10 districtes de la ciutat obre periòdicament processos de sorteig de parcel·les. Podeu consultar en aquesta mateixa pàgina els processos de sorteig oberts.

Inscripció

Telemàticament, mitjançant el tràmit específic del Portal de tràmits

Presencialment us podeu incriure, demanant cita prèvia, a l'Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) del vostre districte. Per demanar cita prèvia, disposeu de les següents opcions:

Documentació a aportar:

Funcionament dels sortejos

Un cop finalitzat el termini d'inscripcions, es publica una primera relació d’admesos i exclosos al sorteig a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà del districte corresponent i s'obre un termini de reclamació.

Un cop resoltes les reclamacions, si s'escauen, es tanca el llistat d'admesos i es realitza el sorteig en l'espai i data indicada per cada districte. En funció de les parcel·les que entren a sorteig s'elabora una llista d'espera amb els no agraciats al sorteig. 

Processos oberts

No hi ha cap procés obert.

Pendents els nous calendaris dels horts municipals de Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia i Sant Andreu.

Normativa: