Pla de Sensibilització per a la Millora de la Recollida de Matèria Orgànica als Barris

L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa una campanya de sensibilització i de comunicació del Pla de Sensibilització per a la Millora de la Recollida de Matèria Orgànica, que es realitza a quatre barris de la ciutat com a prova pilot per tal de millorar la recollida de la matèria orgànica, tant a nivell de quantitat com de qualitat.

A partir d'un estudi previ realitzat -que tenia en compte les característiques del barri i l'índex de recollida de la matèria orgànica- els barris escollits per aplicar aquest pla en la seva prova pilot són la Barceloneta, Les Roquetes, el Putxet i Farró, i el Guinardó, quatre barris que presenten realitats molt diferents, així com resultats de recollida de la fracció orgànica també desiguals.

La campanya, que s’inicia el 23 de febrer de 2017 i tindrà una durada de 5 mesos (fins al 21 de juliol), compta amb 8 informadors - 2 per a cada un dels barris - i 2 coordinadors, i està adreçada tant als veïns i veïnes de cada barri com a totes les entitats i associacions. El Pla de Sensibilització per a la Millora de la Recollida de Matèria Orgànica als Barris pren el punt verd de barri com a referent en educació mediambiental.

Objectius

  • Resoldre dubtes per millorar les pràctiques de la ciutadania en relació a la separació de la fracció orgànica dels residus.
  • Conscienciar els diferents públics destinataris sobre la necessitat de col·laborar en la separació dels residus amb especial atenció a la matèria orgànica.
  • Millorar la quantitat i la qualitat de la matèria orgànica que es recull en aquests barris on es realitza la prova pilot.

Durant la campanya, s’instal·laran dos punts de compostatge: un al barri de la Barceloneta i l’altre a Roquetes amb l'objectiu de fomentar el compostatge veïnal. Igualment, es repartirà material informatiu per tal de resoldre dubtes relatius a com separar els residus orgànics o els beneficis que comporta fer-ho correctament.

En aquest sentit, un dels factors que té en compte entorn aquest Pla és reduir la quantitat d'impropis, és a dir, els residus dipositats en la fracció que no els correspon, en aquest cas dins de la matèria orgànica.

Barceloneta

L’objectiu és millorar la qualitat de la fracció orgànica recollida mitjançant la reducció del 20% respecte el nivell d’impropis de 2015 (del 32 al 25%).

Les Roquetes

L’objectiu és augmentar la quantitat de la matèria orgànica recollida i millorar la qualitat de la fracció orgànica mitjançant la reducció del 20% d’impropis de 2015 (del 25 al 20%).

 

El Putxet i el Farró

L’objectiu és augmentar la quantitat de la matèria orgànica recollida i millorar la qualitat de la fracció orgànica mitjançant la reducció del 20% d’impropis de 2015 (del 25 al 20%).

El Guinardó

L’objectiu és augmentar la quantitat de la matèria orgànica recollida i millorar la qualitat de la fracció orgànica mitjançant la reducció del 15% d’impropis de 2015 (del 20 al 17%).