Residu Zero

L’Estratègia Residu Zero, adoptada l’any 2016, preveu la millora de la qualitat del producte reciclat i, de manera especifica, de la matèria orgànica. A través de la disminució de la generació dels residus, la reutilització dels productes i el reciclatge eficient dels residus. I tot plegat tenint present la màxima de l'Estratègia Residu Zero: el millor residu és aquell que no es genera.

Amb aquesta estratègia, la ciutat de Barcelona preveu situar-se en uns nivells de recollida selectiva propers al 60%, en la línia del que exigeix tant la Unió Europea com el Pla de Gestió de Residus de Catalunya. L’any 2020 el nivell de recollida selectiva de residus que al conjunt de la ciutat se situa entorn del 36%.

Organitzacions, entitats i empreses de Barcelona venen impulsant, des de fa anys, actuacions per a la reducció de residus, en una àmplia concepció que inclou des de la reducció de residus fins als seu reaprofitament al cicle productiu o reintroducció al medi natural.  Les polítiques públiques d’economia verda i circular mouen cada any un total de 603 M€ a Barcelona i generen 6.600 llocs de treball, segons l’estudi “L’Economia Verda i Circular a les polítiques de l’Ajuntament de Barcelona” elaborat l’Estudi Ramón Folch.

L'estratègia de prevenció de residus i Residu Zero es fonamenta en:

  • La reducció de residus (prevenció)
  • La reutilització dels residus (donar-los una segona vida mitjançant l'intercanvi o la reparació)
  • Millora de la recollida selectiva, especialment de la matèria orgànica
  • Coresponsabilitat ciutadana, de manera que aquesta s'impliqui en una òptima gestió dels residus.

La Declaració d’Emergència Climàtica  (1 de gener de 2020) reafirma el compromís de la ciutat de Barcelona en la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a través de mesures de millora en la gestió dels residus:

  • revisió de la fiscalitat ambiental en l’àmbit dels residus per bonificar la prevenció i la recollida selectiva
  • ampliació de la recollida d’escombraries porta a porta
  • constitució de la taula Plàstic Zero amb els operadors públics i privats per a l’eradicació del plàstic d’un sol ús a la ciutat.

Document: Guia per a fer front a l'emergència climàtica mitjançant el reciclatge.

Anteriorment, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar al 2012 el Pla de Prevenció de Residus, amb la missió de fomentar la reducció de deixalles a la ciutat involucrant tots els agents implicats (ciutadania, empreses, comerços, entitats, associacions i administracions), per tal d'avançar cap a una ciutat amb menys residus, més eficient en l'ús dels recursos i amb una major internalització de costos ambientals.

 

Taxa de Recollida de Residus

La taxa de recollida de residus municipals generats en els domicilis particulars és un tribut ambiental destinat a la correcta gestió dels residus domèstics que es generen a la ciutat.

Targeta d'usuari de Punts Verds

La targeta d’usuari de Punts verds et permet obtenir un descompte en les dues taxes vinculades als residus que s’inclouen i es paguen en el rebut de l’aigua.

Preguntes Freqüents de la Taxa de Recollida de Residus generats en docimilis particulars

Tens dubtes sobre el funcionament de la taxa, com es paga o com obtenir descomptes? T'ho expliquem en unes quantes preguntes/respostes.

Estratègia Residu Zero

La filosofia del residu zero es fonamenta en el repte de disminuir progressivament la generació de residus fins a reincorporar totes les matèries al cicle productiu o als sistemes naturals.

Prevenció

L’evolució del concepte de la prevenció incorpora l’estratègia de Residu zero i de l’economia circular i es fonamenta en la reducció de residus; en la reutilització (intercanvi + reparació d'aparells); el reciclatge i la coresponsabilitat.

 

Reutilització

Modificar la percepció dels ciutadans en favor de la prevenció i la reutilització és possible si es fan servir estratègies de comunicació basades tant en els valors socials i ambientals que li són inherents, com en els atractius econòmics i comercials més clàssics.

 

Recollida selectiva

Atesa la diversitat d’usos i funcions dels edificis, equipaments i zones de la ciutat, hi ha diversos tipus de recollida adaptats a les particularitats de cadascun pel que fa a volum i tipologies de residus: domiciliària, comercial, mercats, altres recollides, Punts Verds i voluminosos.

 

Recollida 'Porta a porta' a Sarrià

El Casc Antic de Sarrià acull el desplegament del primer sistema de recollida porta a porta de residus a tota la ciutat.

 

Plataformes mòbils de contenidors de Recollida Selectiva al Bon Pastor

El barri del Bon Pastor és el lloc escollit per introduir la prova pilot de les plataformes mòbils de contenidors de recollida selectiva.

Setmana Europea de Prevenció de Residus

Barcelona va celebrar la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, una cita anual que neix d'un projecte de tres anys amb el suport del programa LIFE+ de la Comissió Europea.

20 tones de residus abandonats per Sant Joan

Més de 60.000 persones gaudeixen de la revetlla de Sant Joan a les platges. L'ús massiu d'aquests anys també comporta un increment dels residus recollits l'endemà: 20 tones.