Residu Zero

L'estratègia del residu zero es basa en la prevenció, reducció de generació de residus, la reutilització i la recollida selectiva, posant especial atenció a la matèria orgànica.

L’any 2012, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el Pla de Prevenció de Residus, amb la missió de fomentar la reducció de deixalles a la ciutat involucrant tots els agents implicats (ciutadania, empreses, comerços, entitats, associacions i administracions), per tal d'avançar cap a una ciutat amb menys residus, més eficient en l'ús dels recursos i amb una major internalització de costos ambientals.

Ara, però, el Consistori vol fer un pas endavant i incorpora l’estratègia de Residu zero i de l’economia circular en les seves polítiques ambientals.

L'estratègia de prevenció de residus i Residu Zero es fonamenta en:

  • La reducció de residus (prevenció)
  • La reutilització dels residus (donar-los una segona vida mitjançant l'intercanvi o la reparació)
  • Millora de la recollida selectiva, especialment de la matèria orgànica
  • Coresponsabilitat ciutadana, de manera que aquesta s'impliqui en una òptima gestió dels residus.

I tot plegat tenint present la màxima de l'estratègia del Residu Zero: el millor residu és aquell que no es genera.

AVÍS: Degut a la situació provocada per la Covid-19, els compostadors comunitaris queden tancats fins a nou avís.

Setmana Europea de Prevenció de Residus

Barcelona va celebrar la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, una cita anual que neix d'un projecte de tres anys amb el suport del programa LIFE+ de la Comissió Europea.

20 tones de residus abandonats per Sant Joan

Més de 60.000 persones gaudeixen de la revetlla de Sant Joan a les platges. L'ús massiu d'aquests anys també comporta un increment dels residus recollits l'endemà: 20 tones.

Estratègia Residu Zero

La filosofia del residu zero es fonamenta en el repte de disminuir progressivament la generació de residus fins a reincorporar totes les matèries al cicle productiu o als sistemes naturals.

Prevenció

L’evolució del concepte de la prevenció incorpora l’estratègia de Residu zero i de l’economia circular i es fonamenta en la reducció de residus; en la reutilització (intercanvi + reparació d'aparells); el reciclatge i la coresponsabilitat.

 

Reutilització

Modificar la percepció dels ciutadans en favor de la prevenció i la reutilització és possible si es fan servir estratègies de comunicació basades tant en els valors socials i ambientals que li són inherents, com en els atractius econòmics i comercials més clàssics.

 

Recollida selectiva

Atesa la diversitat d’usos i funcions dels edificis, equipaments i zones de la ciutat, hi ha diversos tipus de recollida adaptats a les particularitats de cadascun pel que fa a volum i tipologies de residus: domiciliària, comercial, mercats, altres recollides, Punts Verds i voluminosos.

 

Recollida 'Porta a porta' a Sarrià

El Casc Antic de Sarrià acull el desplegament del primer sistema de recollida porta a porta de residus a tota la ciutat.

 

Plataformes mòbils de contenidors de Recollida Selectiva al Bon Pastor

El barri del Bon Pastor és el lloc escollit per introduir la prova pilot de les plataformes mòbils de contenidors de recollida selectiva.