Residu Zero

L'estratègia del residu zero es basa en la prevenció, reducció de generació de residus, la reutilització i la recollida selectiva, posant especial atenció a la matèria orgànica.

L’any 2012, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el Pla de Prevenció de Residus, amb la missió de fomentar la reducció de deixalles a la ciutat involucrant tots els agents implicats (ciutadania, empreses, comerços, entitats, associacions i administracions), per tal d'avançar cap a una ciutat amb menys residus, més eficient en l'ús dels recursos i amb una major internalització de costos ambientals.

Ara, però, el Consistori vol fer un pas endavant i incorpora l’estratègia de Residu zero i de l’economia circular en les seves polítiques ambientals.

L'estratègia de prevenció de residus i Residu Zero es fonamenta en:

  • La reducció de residus (prevenció)
  • La reutilització dels residus (donar-los una segona vida mitjançant l'intercanvi o la reparació)
  • Millora de la recollida selectiva, especialment de la matèria orgànica
  • Coresponsabilitat ciutadana, de manera que aquesta s'impliqui en una òptima gestió dels residus.

I tot plegat tenint present la màxima de l'estratègia del Residu Zero: el millor residu és aquell que no es genera.

 

Art amb els residus de Sant Joan

Més de 60.000 persones van gaudir de la revetlla de Sant Joan a les platges. L'ús massiu d'aquests anys també comporta un increment dels residus recollits l'endemà: 20 tones.

Estratègia Residu Zero

La filosofia del residu zero es fonamenta en el repte de disminuir progressivament la generació de residus fins a reincorporar totes les matèries al cicle productiu o als sistemes naturals.

Prevenció

L’evolució del concepte de la prevenció incorpora l’estratègia de Residu zero i de l’economia circular i es fonamenta en la reducció de residus; en la reutilització (intercanvi + reparació d'aparells); el reciclatge i la coresponsabilitat.

 

Reutilització

Modificar la percepció dels ciutadans en favor de la prevenció i la reutilització és possible si es fan servir estratègies de comunicació basades tant en els valors socials i ambientals que li són inherents, com en els atractius econòmics i comercials més clàssics.

 

Recollida selectiva

Atesa la diversitat d’usos i funcions dels edificis, equipaments i zones de la ciutat, hi ha diversos tipus de recollida adaptats a les particularitats de cadascun pel que fa a volum i tipologies de residus: domiciliària, comercial, mercats, altres recollides, Punts Verds i voluminosos.

 

Recollida 'Porta a porta' a Sarrià

El Casc Antic de Sarrià acull el desplegament del primer sistema de recollida porta a porta de residus a tota la ciutat.