Porta a porta

El pla d’acció de Barcelona per lluitar contra l'emergència climàtica aposta, entre d’altres, per un canvi de model de consum i de residus basat en la corresponsabilització. El porta a porta és un dels models que, ara com ara, dona els millors resultats de recollida selectiva i permet adaptar-se a les característiques de cada barri.

El model de recollida de residus porta a porta consisteix en deixar els residus ben separats per fraccions (orgànica, reciclables, paper i cartró, rebuig i vidre) davant el portal el dia que pertoca segons un calendari de recollida.

A Barcelona, després de l’experiència de Sarrià, s’ha implantat a Sant Andreu de Palomar i, properament, s’implantarà a altres barris, com Horta o Sant Antoni.