• Inici
 • / Atles de biodiversitat de Barcelona

Atles de biodiversitat de Barcelona

Una ciutat més verda i naturalitzada, on tothom pugui gaudir del contacte amb els elements naturals a prop de casa, permet assolir una millor qualitat de vida. Els espais verds urbans aporten valors essencials per a la ciutat, alhora que potencien la biodiversitat i la resiliència davant de reptes emergents com el canvi climàtic.

L’Atles de biodiversitat de Barcelona és l’eina que ens ajuda a visualitzar una part important d'informació sobre aquests espais. És un mapa de la ciutat de Barcelona dividit en els 73 barris que permet conèixer les diferents espècies d’arbres, plantes, ocells, papallones o animals vertebrats entre altres, de manera independent o conjunta.

De cada espècie en poden conèixer el nom científic i comú, veure’n una petita descripció i en alguns casos fotografies o il·lustració. A més d’aprofundir en cadascuna d’aquestes capes, podem explorar la interrelació de totes elles i conèixer el nombre total d’espècies que hi ha a cada barri si les mantenim totes actives.

Tota la informació que hi ha en aquest Atles es posa a disposició de la ciutadania en format descarregable, amb l’objectiu de compartir aquest coneixement i facilitar-ne noves aplicacions.

Inclou la informació següent:

 • Arbres

  S’hi recullen els més de 200.000 arbres de 487 espècies que hi ha als carrers i als parcs. Es poden seleccionar un per un. També indica els arbres catalogats com a arbres d’interès local.

 • Plantes

  Més de 1.400 espècies vegetals que es poden trobar als parcs, jardins, places i les parcel·les verdes municipals. Són arbustos, plantes enfiladisses, entapissants o algunes herbàcies (excepte les gespes i plantes de temporada).

 • Comunitats vegetals

  Una comunitat vegetal es pot definir com un grup de plantes reunides en un mateix indret on es donen unes condicions específiques i que està organitzada de manera precisa en l’espai i en el temps. Algunes d’aquestes comunitats vegetals es coneixen amb el nom d’hàbitats CORINE.

 • Grau de la cobertura vegetal

  L’índex de vegetació de diferència normalitzada, també conegut com a NDVI per les sigles en anglès, serveix per veure la quantitat, qualitat i desenvolupament de la vegetació i genera una imatge que mostra la coberta vegetal de la ciutat vista des del cel.

 • Jardineres

  Més de 270 espècies vegetals que podem trobar a les jardineres de la ciutat, majoritàriament arbres de petit volum, arbustos, vivaces i algunes plantes anuals.

 • Prats

  Els prats urbans que trobem als espais verds de la ciutat. El tapís vegetal està format per gramínies, lleguminoses, compostes, crucíferes, plantaginàcies, etc. Totes elles formen un hàbitat per a pol•linitzadors, ocells i fauna auxiliar.

 • Herbassars

  Els herbassars que trobem als espais verds de la ciutat. La comunitat vegetal està constituïda per gramínies i altres espècies ruderals. Totes juntes formen un hàbitat per a pol•linitzadors, ocells i fauna auxiliar.

 • Herbes en escocells

  Un recull de 65 espècies de plantes espontànies que podem trobar als escocells de la ciutat. Amb flors ornamentals o també força discretes, són un hàbitat per a pol•linitzadors, ocells i fauna auxiliar.

 • Basses naturalitzades

  Espècies vegetals, de vertebrats i invertebrats que viuen a les basses naturalitzades més significatives de la ciutat. Una bassa naturalitzada és la que es gestiona mitjançant flora i fauna, com a alternativa a la gestió química (cloració).

 • Ocells

  Ocells observats a la ciutat a partir d’un estudi que els classifica segons quadrats UTM (Universal Transverse Mercator).

 • Papallones

  46 espècies detectades segons un inventari realitzat en determinats parcs, a partir d’un projecte de ciència ciutadana fet gràcies al treball de voluntaris i a la col·laboració de les institucions de referència.

 • Animals vertebrats

  30 espècies de mamífers, amfibis, rèptils que es troben habitualment als espais verds.

 • Peixos

  Més de 100 espècies diferents de peixos que habiten el nostre litoral. Cada platja disposa d’un polígon on hi podreu consultar les espècies presents.

 • Crustacis

  Recull de les 89 espècies de crustacis que han sigut registrades a les platges de Barcelona.

 • Mol·luscs

  Les gairebé 250 espècies de mol•lusc que han sigut registrades a les platges de Barcelona.

Feu una ullada a l'Atles