Gestió de l'enllumenat públic

Els serveis municipals vetllen per generar una imatge nocturna de la ciutat que busca l’equilibri entre l’ordre funcional i l’ordre estètic. D'aquesta manera, s'incorpora nova tecnologia a l'enllumenat, com la LED, però també elements de gestió com la regulació, la possibilitat de telecontrol i en general, noves solucions tecnològiques que permetin avançar cap a una ciutat més sostenible i eficient.

La ciutat està evolucionant a una millor sensació lumínica als carrers, no perquè s'incorpori més llum sinó perquè es reparteix millor i s'aposta per una major eficiència energètica amb la incorporació de les millors tecnologies lumíniques del mercat.

En aquest sentit, actualment els criteris d’il·luminació aposten per tenir més cura pel vianant, integrar la mobilitat sostenible, reconsiderar del verd urbà i realçar els valors arquitectònics clàssics o iconogràfics. Anteriorment, la il·luminació s’havia centrat en el pla horitzontal, considerant principalment les vies de circulació, sobretot de vehicles, contemplant puntualment alguns edificis com a grans icones representatives.

La ciutat de Barcelona compta amb més de 146.000 punts de llum entre viari i artístic, un conjunt desigual fruit de renovacions urbanístiques i de manteniment aïllades que han donat lloc a una disparitat de criteris, models i resultats.

L’enllumenat públic té una potència elèctrica instal·lada de 17.600kW i el consum d’energia elèctrica anual és d’uns 82.000 MWh/any, uns 54 kWh/any per habitant. Aquest consum representa el 20% del consum total d’energia de l’Ajuntament de Barcelona.

Actualment més del 50% de la potència contractada està telecontrolada i els nivells lumínics de la ciutat estan al voltant dels 20-30 lux. Les actuacions municipals en matèria d’enllumenat públic s’ajusten als nivells de lluminositat establert per les autoritats i organismes competents. Les recomanacions a nivell internacional i segons el comitè Espanyol de la Il·luminació (CEI), estableix els nivells lumínics necessaris en una ciutat a nivell de seguretat i visibilitat van de 5 a 30.

L’Ajuntament de Barcelona treballa per la millora i la remodelació de les instal·lacions lumíniques de la ciutat amb les actuacions que recullen el Pla de Renovació Integral de l’Enllumenat 2018-2020.

Informació d'interès:

Energia.barcelona