• Inici
  • / Gestió del verd i biodiversitat

Gestió del verd i biodiversitat

Donem pas al verd

El verd urbà és riquesa vegetal, és biodiversitat botànica, alhora que constitueix un suport per a la biodiversitat animal.

La biodiversitat present a les grans urbs, i especialment la que es troba als espais verds, és sovint l'única oportunitat de contacte dels ciutadans amb la natura i aporta uns beneficis ambientals i socials que són bàsics per a la millora de la qualitat de vida i el benestar a les ciutats.

Actualment, el govern municipal promou una nova cultura del manteniment del verd a la ciutat, més sostenible i amb més beneficis per a la comunitat i per a sectors concrets amb sensibilitat als productes químics. D'aquesta manera, Barcelona avança cap a una transició ecològica de la jardineria pública i de la gestió del verd a la ciutat, així com del tractament de plagues i malalties, amb el qual s'aposta per la lluita biològica i el tractament fitosanitari és considerat l’últim recurs.

L'increment de les herbes espontànies en l'espai públic és una conseqüència de la política de respecte al medi ambient a la ciutat de Barcelona i la seva aposta per la reducció de l’ús dels tractaments químics. Aquestes accions representen un benefici per a la biodiversitat i la qualitat del medi ambient urbà, i reporta beneficis per a la salut i la qualitat de vida de la ciutadania. Per aquest motiu, s'ha deixat d'utilitzar productes com el glifosat per al control de les herbes espontànies a escocells i altres espais.

Els espais verds constitueixen llocs a l'aire lliure per al lleure i el foment de la convivència. És per això que la ciutat té cura del manteniment dels parcs i dels jardins, de l'arbrat i de les zones forestals amb criteris de sostenibilitat i respecte al medi ambient, i els equipa amb àrees de joc infantil i per a la gent gran, amb instal·lacions d'oci i amb àrees d'esbarjo per a gossos.

El govern municipal vetlla per la salut, la qualitat de vida, la mitigació del canvi climàtic i la biodiversitat als espais verds de Barcelona per tal que la natura estigui més present a la ciutat i ho faci en el seu estat natural. Així, es demana la col·laboració de tota la ciutadania, donat que també és necessari un canvi cultural per adaptar-se a un canvi de paisatge urbà, que no obstant és més propi del nostre clima, que compta amb més beneficis per a tothom.