Tractaments especifics de neteja

Per mantenir la nostra ciutat neta, hem organitzat equips que s'encarreguen dels tractaments específics de neteja als carrers.

 

Neteja de xiclets i taques al paviment

Una màquina amb aigua calenta a pressió extreu els xiclets enganxats als paviments.

 

Neteja de les parets verticals dels túnels

Una màquina neteja les parets dels túnels tot raspant-les per afavorir la visibilitat a l'interior.

 

Pintades i grafits

A Barcelona disposem d'equips de neteja que s'encarreguen d'eliminar les pintades i els grafits que apareixen a les parets dels edificis de la ciutat i al mobiliari urbà. La responsabilitat de la neteja del mobiliari urbà és de cada operador, però l'Ajuntament actua de forma proactiva sobre les façanes dels edificis, tant en edificis municipals com en edificis privats no catalogats.

Tècnicament, les pintades es poden netejar mitjançant tres sistemes, en funció del suport:

  • pintant-hi a sobre utilitzant el mateix color que el de la paret
  • amb aigua a pressió
  • amb sorra a pressió

El servei també pot actuar a les plaques de carrer, faristols informatius, guinguetes o quioscos de concessió municipal. A més, s’introduirà un catàleg d’etiquetes que ajudi a identificar l’autoria de les pintades a través d’un sistema d’intel·ligència artificial i també s’executarà un pla de reducció de la contaminació acústica a tots els vehicles del servei.

Més informació (PDF)

 

Adhesius i cartells

Tot i que està prohibit col·locar cartells i adhesius a les façanes dels edificis, la realitat és que sovint les façanes són plenes de tot tipus d'anuncis i cartells que després s'han de retirar.

A l'Ajuntament estem fent un gran esforç per tal de detectar els cartells, retirar-los i, sobretot, sancionar els infractors per tal d'aturar aquest mal comportament cívic.

El Pla de Millora de la Neteja Viària impulsat el març del 2013 posa especial accent en la neteja de taques i xiclets, la recollida d'excrements i la neteja de les persianes de comerços.

 

Serveis especials per episodis de nevades i onades de fred.

El Pla d’Emergència Municipal per a Neu i Gel (PAEM) és un pla d’emergència local desenvolupat a nivell municipal que esta inclòs dins el pla general NEUCAT de la Generalitat de Catalunya i segueix les línies bàsiques dels plans d’emergència.

El PAEM preveu tres fases diferents en funció de l’evolució de les condicions meteorològiques:

  • Fase d’Alerta: desplaçament dels primers equips a les zones crítiques.
  • Emergència 1: davant l’inici de les primeres nevades, els equips comencen a treballar. Principalment els barris  per sobre de la ronda de Dalt.
  • Emergència 2: Nevades generals a tota la ciutat i activació de tots els recursos disponibles.

El Pla també preveu l’alerta per onada de fred que s’activa davant la davallada de les temperatures de forma brusca de manera que els serveis de neteja de la zona nord es reconverteixen i inicien l’escampada de sal per evitar que apareguin les plaques de gel.

En total, a Barcelona hi ha 113 contenidors de sal repartits per la ciutat per a l’ús de veïns i particulars  i 590 tones emmagatzemades -per a l’ús dels professionals municipals.

Els contenidors de sal es troben a la zona alta de la ciutat (als districtes de les Corts, Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó i Nou Barris), els barris de muntanya i els centres sanitaris.

A més de la disponibilitat de sal per evitar l’acumulació de neu i gel, el PAEM per Neu i Gel preveu la mobilització de tots els serveis d’Ecologia Urbana.

L’Ajuntament informa al veïnat de les mesures i precaucions a seguir durant els dies més freds de l’any i demana la col·laboració ciutadana per seguir les seves recomanacions per garantir l’ajut necessari al veïnat i  l’atenció necessària a les persones més vulnerables.

Consulteu la guia informativa