Tractaments especifics de neteja

Per mantenir la nostra ciutat neta, hem organitzat equips que s'encarreguen dels tractaments específics de neteja als carrers.

 

Neteja de xiclets i taques al paviment

Una màquina amb aigua calenta a pressió extreu els xiclets enganxats als paviments.

 

Neteja de les parets verticals dels túnels

Una màquina neteja les parets dels túnels tot raspant-les per afavorir la visibilitat a l'interior.

 

Pintades i grafits

A Barcelona disposem d'equips de neteja que s'encarreguen d'eliminar les pintades i els grafits que apareixen a les parets dels edificis de la ciutat i al mobiliari urbà. La responsabilitat de la neteja del mobiliari urbà és de cada operador, però l'Ajuntament actua de forma proactiva sobre les façanes dels edificis, tant en edificis municipals com en edificis privats no catalogats.

Tècnicament, les pintades es poden netejar mitjançant tres sistemes, en funció del suport:

  • pintant-hi a sobre utilitzant el mateix color que el de la paret
  • amb aigua a pressió
  • amb sorra a pressió

 

Adhesius i cartells

Tot i que està prohibit col·locar cartells i adhesius a les façanes dels edificis, la realitat és que sovint les façanes són plenes de tot tipus d'anuncis i cartells que després s'han de retirar.

A l'Ajuntament estem fent un gran esforç per tal de detectar els cartells, retirar-los i, sobretot, sancionar els infractors per tal d'aturar aquest mal comportament cívic.

El Pla de Millora de la Neteja Viària impulsat el març del 2013 posa especial accent en la neteja de taques i xiclets, la recollida d'excrements i la neteja de les persianes de comerços.