• Inici
  • / Gestió de residus

Gestió de residus

Recollida de contenidors

La gestió de residus a Barcelona té com a prioritats la disminució de la generació dels residus, la reutilització dels productes i el reciclatge eficient dels residus.

Per fer-ho, Barcelona compta amb servei municipal diari per a la recollida de la brossa generada a les llars que inclou contenidors als carrers per a la recollida selectiva (Paper-Cartró, Vidre, Envasos, Orgànica, Rebuig), bústies als carrers per a la recollida pneumàtica, servei de recollida porta a porta i una àmplia xarxa de Punts Verds distribuïda per tots els districtes de la ciutat on lliurar els residus que no es poden dipositar als contenidors o a les bústies de carrer.

Barcelona també compta amb serveis especials de recollida de residus com ara la recollida de mobles i trastos vells, la recollida d’animals morts, la recollida de sacs de runa, restes de jardineria o la recollida de fibrociment i amiant.  

Un ampli sistema de recollida de residus per garantir la recollida selectiva generada dels prop de 1,6 milions d’habitants, en una ciutat on es generen entorn a 1,35 quilos de brossa per habitant/dia [dades 2019].