• Inici
  • / Gestió de neteja

Gestió de neteja

El servei de neteja de Barcelona té com a prioritats la neteja de l’espai públic com a mesura per a garantir-ne la qualitat, així com el respecte al medi ambient.
Perquè puguem gaudir d'una ciutat neta a qualsevol hora del dia, el servei de neteja es planifica tenint en compte els usos i les necessitats de cada zona. La neteja s'adequa a cada realitat, que ve determinada per factors com ara el trànsit de persones i vehicles, l'activitat comercial i cultural, o bé el fet que es tracti de zones d'oci o d'esbarjo. Bona part del pressupost municipal es destina al manteniment de la via pública i la seva neteja; es destinen 105€ per habitant/any a la neteja viària.
La sostenibilitat és un altre dels aspectes presents en el servei de neteja. Els vehicles es mouen amb energies respectuoses amb el medi ambient i utilitzen aigües no potables per a la neteja dels carrers.

El Pla Cuidem Barcelona
Actualment, Barcelona es troba davant d’un nou escenari, de recuperació dels efectes de la pandèmia de la COVID19, i amb nous usos de l’espai públic per part de la ciutadania als quals l’Ajuntament vol donar resposta. Per això, impulsem el Pla Cuidem Barcelona, una inversió de 70M d’euros destinats a introduir millores en la neteja i manteniment de carrers, places i parcs als 10 districtes de la ciutat des d’octubre de 2021 i fins al 2023. 
Més informació