• Inici
  • / Gestió de neteja

Gestió de neteja

El servei de neteja de Barcelona té com a prioritats el manteniment continu i el respecte al medi ambient.

Perquè tots puguem gaudir d'una ciutat neta a tothora, el servei de neteja s'ha planificat tenint en compte els usos i les necessitats de cada zona. La neteja s'adequa a cada realitat, que ve determinada per factors com ara el trànsit de persones i vehicles, l'activitat comercial i cultural, o bé el fet que es tracti de zones d'oci o d'esbarjo.

La sostenibilitat és un altre dels aspectes presents en el servei de neteja. Els vehicles es mouen amb energies respectuoses amb el medi ambient i utilitzen aigües no potables per a la neteja dels carrers.