Espècies invasores. Flora i fauna

La jardineria és una de les principals fonts d'introducció de plantes invasores en el medi natural, fet que pot suposar un perill per a l'entorn natural. Aquest perill no existeix en els mateixos parcs i jardins perquè són espais artificials sotmesos a un manteniment constant que permet controlar o eliminar les plantes considerades invasores. Els tècnics i gestors de parcs i jardins i el sector de la jardineria en general tenen la responsabilitat d'evitar la propagació al medi natural de les espècies.

Als espais verds de Barcelona hi ha plantades espècies considerades potencialment invasores per al medi natural proper, el Parc Natural de la Serra de Collserola inclòs. De cara al futur, el canvi climàtic implicarà, inevitablement, la plantació als espais públics d'espècies que s'adaptin a les noves condicions. L'adaptabilitat al nou medi és, precisament, un dels factors que defineixen les plantes invasores. Per aquesta raó, convé avaluar prèviament el risc d'invasió d'aquestes noves espècies, el comportament de les quals es desconeix encara. La necessitat de portar a terme un estudi sobre espècies invasores a la ciutat de Barcelona i fer una proposta d'espècies alternatives neix de la presa de consciència de l'Ajuntament pel que fa a tota aquesta problemàtica.

Des del consistori s'impulsa una acció sostinguda en el temps que es desplega en dues grans línies de treball complementàries. La primera -a la qual s'ha donat prioritat- consisteix en la identificació de les espècies invasores i la proposta d'ús d'espècies alternatives a efectes preventius. La segona s'orienta a la gestió i possible eradicació de les espècies invasores. En aquest document es presenta la tasca desenvolupada des del 2008 en la primera línia de treball, en la qual es troba L'estudi sobre espècies invasores a la ciutat de Barcelona i la proposta d'espècies alternatives.

Documentació: