Barcelona gaudeix d’un patrimoni natural remarcable on destaca la fauna urbana.

La presència de vertebrats al nucli urbà de la ciutat inclou prop de 100 espècies autòctones inventariades, de les quals els ocells comuns suposen un total de 75. Alhora, molts dels vertebrats presents a Barcelona estan protegits per llei: 55 aus, 2 amfibis, 8 rèptils i 7 mamífers.

A la ciutat es troben algunes espècies d’aus que constitueixen una aportació important a l’avifauna de Catalunya. Es tracta, entre altres, del bernat pescaire, el ballester, el falcó pelegrí i la gralla. Altres aus rellevants són els mussols i els xoriguers.

L’avifauna d’hivern i la de primavera són diferents, fet que assenyala la bona capacitat d’acollida que té la ciutat. A banda, cal destacar que Barcelona és un indret important de pas per a les aus migrants.

L’Ajuntament de Barcelona duu a terme programes per a la conservació de la fauna de la ciutat, la gestió d’espècies i el foment de la creació d’hàbitats i, alhora, té cura de la diversitat d’espècies que cal conservar.

Espècies més abundants a la ciutat:

  • Guia d’ocells
  • Rèptils i amfibis a Barcelona
  • Projecte de suport al falcó pelegrí

Sobrepoblació d'algunes espècies

La proliferació i la capacitat de reproducció d’algunes espècies per sobre d’altres han generat una sobrepoblació i el predomini d’aquestes espècies sobre d’altres i han creat desequilibris i problemàtiques diverses.

Actualment, alguns animals, com ara coloms, gats, senglars, cotorres, tortugues, peixos i l’escarabat morrut, principalment, són objecte d’una gestió per contenir-ne les poblacions, així com la cotorra argentina, la cotorra de Kramer, el rossinyol del Japó, la tortuga de Florida i la gambúsia, que tenen un comportament invasor.