A Barcelona els animals són ciutadans de ple de dret i, com a éssers dependents que són, ens correspon a tots garantir-ne el benestar i fomentar una bona convivència amb tota la ciutadania (també amb els qui, legítimament, no gaudeixen de la seva bona companyia).

En aquest sentit, la convivència, la defensa i la protecció dels animals és una carrera de fons en la qual l’Ajuntament de Barcelona fa molts anys que treballa amb el suport de totes les entitats i el voluntariat. Per aquest motiu, actualment Barcelona és un referent internacional pel que fa a polítiques de benestar animal, amb un compromís que va començar fa més de vint anys, i és pionera tant a Catalunya com a l’Estat espanyol.

Història

L’any 1996 es va fundar el Consell de Convivència, Protecció i Defensa dels Animals, un punt d’inflexió respecte a les polítiques proteccionistes, i dos anys més tard, el 1998, es va aprovar la Declaració municipal per la convivència i els drets dels animals.

Així mateix, l’any 2002 Barcelona es va convertir en la primera ciutat catalana de sacrifici 0 en la que aleshores era la "gossera" municipal, sis anys abans que entrés en vigor la llei aprovada pel Parlament de Catalunya on es va prohibir el sacrifici dels animals de companyia, excepte per raons clíniques. També va ser la primera a prohibir l’exhibició d’animals salvatges en circs i les curses de braus.

L’any 2003 es va aprovar l’Ordenança municipal sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals, que el 2014 es va renovar per ajustar el marc normatiu a la realitat jurídica actual.

El 2008 es va posar en marxa l’Oficina de Protecció dels Animals de Barcelona (OPAB), un instrument de gestió de les polítiques de benestar animal a la ciutat, i aquests darrers anys s’ha creat el Departament de Benestar Animal i la Direcció de Drets dels Animals.

L’any 2014 es va fer possible l’accés dels gossos al metro i el 2016, al tramvia. El mateix any 2016, Barcelona va disposar per primera vegada d’una platja de gossos i l’any 2017 ha començat el desplegament del control ètic de les poblacions de coloms.