L’Oficina de Protecció dels Animals de Barcelona (OPAB), creada el gener del 2009, centralitza les tasques relatives a la política dels animals a la ciutat: el cens d’animals de companyia, l’atorgament de llicències de gossos potencialment perillosos, la gestió de les queixes i les sancions, el programa de colònies de gats urbans, la tramitació dels expedients disciplinaris vinculats a l’Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals de Barcelona i la gestió de les incidències vinculades a la fauna urbana.

L’OPAB també dona suport tècnic i administratiu al Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals, l’organisme municipal de participació ciutadana en la matèria.

A causa de la situació sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19, l'OPAB no fa atenció presencial. Poseu posar-vos en contacte amb l'oficina a través del correu electrònic opab@bcn.cat

En cas de tenir una urgència d'actuació amb animals, cal avisar a la Guàrdia Urbana

Si has de fer algun tràmit administratiu relacionat amb animals, el podràs trobar a la Oficina Virtual de Tràmits

 

Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals

El desembre del 1996 es va crear el Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals, un òrgan de participació ciutadana format per les entitats de protecció dels animals de Barcelona que treballen pels drets dels animals de la ciutat i la bona convivència amb les persones. Acull tots els grups polítics municipals del consistori barceloní, tècnics municipals, universitats i representants dels comerços.

L’objectiu d’aquest consell és emetre informes i dictàmens i exercir d’interlocutor entre les parts per propiciar una bona convivència entre la realitat cívica de la ciutat i els animals que hi conviuen.

Durant l’any es realitzen diverses reunions plenàries i també s’organitzen comissions de treball per fer front, d’una manera més operativa, als temes estratègics que es plantegen regularment. Pel que fa als aspectes tècnics i administratius, compta amb el suport de l’Oficina de Protecció dels Animals.

El Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals ha exercit la seva influència i la seva capacitat d’intermediació per assolir objectius com, per exemple, la Declaració municipal per la convivència i els drets dels animals l’octubre del 1998, el naixement de l’Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals el desembre del 2003, la supressió del sacrifici al Centre d’Acollida d’Animals de Companyia el gener del 2004, o la posada en marxa de l’Oficina de Protecció dels Animals de Barcelona el desembre del 2008, entre altres.

Recentment ha tingut un paper destacat en la gestió de les propostes animalistes que consten en el Pla d’actuació municipal (PAM). Des dels seus inicis, doncs, ha estat un òrgan impulsor de diverses actuacions en matèria animalística a la ciutat.