La presència de gats al carrer és habitual a tots els municipis i Barcelona no n’és una excepció. La majoria d’aquests animals són gats domèstics abandonats o de descendència salvatge.

Sense cap mena de control, són animals en un estat sanitari i nutricional deficient i que es reprodueixen amb molta facilitat. A la ciutat troben aliments fàcilment, en alguns casos gràcies a l’acció de la ciutadania que els dona restes de menjar que acaben embrutant l’entorn.

Per fer front a aquesta situació, l’Ajuntament de Barcelona, capdavanter en la protecció dels animals, impulsa el model de “Colònies controlades de gats de carrer”. Altres ciutats del Mediterrani també apliquen aquest model amb èxit.

Una colònia controlada de gats urbans és un grup de gats esterilitzats que conviuen en un espai públic i que són alimentats amb pinso sec. Són gestionades per l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de les entitats protectores d’animals de la ciutat.

Control de les colònies de gats

L’Ajuntament aplica un model de colònies controlades de gats que permet gaudir de la presència d’aquests animals a la ciutat i, alhora, disminueix els problemes de sobrepoblació i garanteix una integració adequada a la realitat urbana.

Per aquest motiu, l’Ajuntament utilitza la captura, l’esterilització i el retorn (CER) sobre les colònies de gats naturals, que són grups de gats ja existents que conviuen en un espai.

Un cop capturats, se’ls sotmet a una revisió veterinària per descartar que no pateixin cap malaltia contagiosa, se’ls esterilitza, se’ls fa una petita marca a l’orella per identificar-los i se’ls retorna a l’espai on van ser capturats.

El model CER és l’única intervenció que permet eliminar les molèsties produïdes per les colònies de gats (orins, baralles, miols en períodes de zel, etcètera). També redueix els riscos sanitaris, tant per als animals mateixos com per als veïns, gràcies al sanejament de l’espai on habiten, alhora que evita una sobrepoblació i millora la qualitat de vida dels animals i de la ciutadania que hi conviu.

Què cal fer com a ciutadans?

La finalitat de la creació d’aquestes colònies de gats és tenir-los controlats en un punt concret. Per això és molt important que ningú no els alimenti fora de les zones controlades, de manera que els animals s’acostumin a menjar pinso sec en els punts d’alimentació establerts.

Per participar com a col·laboradors, podeu trucar al 010 o a les entitats protectores d’animals.

En cas que es detecti una colònia de gats urbans, es pot sol·licitar l’actuació de l’Oficina de Protecció d’Animals a través del formulari electrònic següent.

Pel que fa als gats domèstics, és important que els propietaris d’un gat l’esterilitzin, l’identifiquin amb un xip i una xapa, l’inscriguin al cens municipal (servei gratuït) i no l’abandonin mai (un gat de casa no sobreviu en una colònia de carrer).

Punt d’esterilització Viver Tres Pins

L’Ajuntament de Barcelona disposa d’un punt de suport per a l’esterilització de gats de les colònies urbanes ubicat en un solar annex al Viver Tres Pins, a la muntanya de Montjuïc.

L’equipament segueix un protocol d’actuació consensuat amb les entitats protectores d’animals que regula el funcionament i la normativa del centre, i només s’hi poden esterilitzar gats de carrer provinents de colònies urbanes capturats per les entitats acreditades. Aquestes entitats són les que actualment ja treballen en el control de les colònies de gats conjuntament amb els districtes de la ciutat i d’acord amb els protocols establerts per l’Oficina de Protecció dels Animals.

El punt d’esterilització Viver Tres Pins està ubicat a la cruïlla del carrer de Can Valero i el passeig del Migdia, i està dotat de sis mòduls: el de recepció, per al registre dels animals que cal intervenir; un mòdul preoperatori per a l’exploració dels gats; un mòdul de quiròfan, equipat amb material mèdic; un mòdul per al postoperatori, on els gats es recuperen després de la intervenció; un mòdul de magatzem i un mòdul amb els lavabos.

Personal qualificat (veterinari/ària i auxiliar de veterinària) s’encarrega del funcionament d’aquest servei, que preveu el sanejament i l’esterilització de gats que pertanyen a colònies de la ciutat.