Cercador d’animals en adopció

L'espècie, la raça i el sexe són aspectes molt importants a l’hora d’escollir un animal de companyia. Amb el cercador del CAACB es pot ajustar la tria i fer la reserva de l’animal fins que es concreta l’adopció en el centre.

Quan s'adopta un animal de companyia, es té un amic fidel que permet gaudir de beneficis físics i emocionals, però també cal fer-se responsables d’atendre les seves necessitats. La reserva d’un animal per entregar-lo en adopció no compromet la persona que fa la reserva i només té vigència fins al cap de setmana següent.