Cada any, es troben al carrer, perduts o abandonats, més de dos mil animals de companyia, entre gats, gossos i fures. El Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) és el màxim responsable d’ocupar-se’n i vetllar pel seu benestar fins que es retroben amb les seves famílies o poden ser adoptats.

El CAACB és un equipament de l’Ajuntament de Barcelona que compta amb un equip d’una vintena de professionals cuidadors, veterinaris, experts en medicina del comportament, dinamització del voluntariat i personal d’oficina, que s’encarrega de l’atenció integral dels animals en adopció. Alhora, més de cent cinquanta voluntaris col·laboren amb el centre d’una manera altruista, fent-se càrrec de treure a passejar els gossos i de jugar amb els gats i entretenir-los.

Objectius

Els objectius del CAACB són: acollir els animals (amb una mitjana anual de 2.500 animals de companyia) mentre no són adoptats i fer-se càrrec del seu benestar; fomentar i promoure les adopcions, mitjançant programes generals de sensibilització; fomentar la tinença responsable, i ajudar els propietaris dels animals perduts a retrobar-los.

Des del centre, conjuntament amb els voluntaris i les entitats animalistes, es promouen les adopcions com a primera opció de tinença i com a forma de lluitar contra l’abandonament. Per aquest motiu, les campanyes de promoció de les adopcions són molt importants i se’n fan periòdicament, amb la col·laboració de totes les persones que estimen els animals, treballen per la seva dignitat i lluiten contra l’abandonament per donar-los una oportunitat i millorar la seva qualitat de vida a la ciutat.

Missió

El CAACB vol donar resposta a la sensibilització i la preocupació creixents de la societat envers el benestar, els drets i la protecció dels animals de companyia, i al mateix temps busca la compatibilitat amb la salut, la seguretat i la convivència harmònica d’aquests animals amb les persones.

Els esforços del centre, que té com a prioritat el benestar dels animals mentre s’hi allotgen, van en dues direccions:

  • Reduir les entrades d’animals al centre a través de la generalització del cens, la identificació dels animals amb microxip i la conscienciació i l’educació dels propietaris per a una tinença responsable.
  • Incrementar les sortides d’animals del centre fomentant les adopcions i les acollides temporals, la millora de l’efectivitat en els processos de localització i el retorn d’animals perduts als seus propietaris.
  • Oferir, mentre els animals són al centre, un llindar de benestar més enllà de l’alimentació i l’atenció sanitària.

Per adoptar gossos cal demanar cita prèvia a adopcionscaacb@bcn.cat

Per adoptar gats, preferiblement demanar cita prèvia a adopcionscaacb@bcn.cat

Per gestions administratives, demanar cita prèvia a caacb@bcn.cat

Normes de convivència i estada per a les persones usuàries i visitants del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (PDF)

 

Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB)

Ctra. de Sant Cugat, 250 / Ctra. de l’Arrabassada, km 3,8

Horari

De dilluns a divendres: d’11 a 14 i de 15 a 18 h
Dissabtes, diumenges i festius: de 10:30 a 14:30 h
24 de desembre, 31 de desembre i 5 de gener: de 10:30 a 14:30 h
Tancat el 25 i 26 de desembre i  l’1 i 6 de gener