Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals

El Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals és un òrgan de participació ciutadana format per les entitats de protecció dels animals de Barcelona que treballen pels drets dels animals de la ciutat i la bona convivència amb les persones. Acull tots els grups polítics municipals del consistori barceloní, tècnics municipals, universitats i representants dels comerços.


Grup de Treball per la convivència dels gossos en l’espai públic

Durant el mes de juliol de 2018 es va constituir aquest grup de treball per definir les característiques i delimitacions dels espais per portar als gossos deslligats. Podeu consultar el contingut desenvolupat en aquestes sessions del grup de treball: