Gestió de l'arbrat

La Gestió de l'Arbrat Viari recull els criteris i les actuacions per a una gestió integral i sostenible. Aquest programa municipal posa l'accent en la supervisió de la qualitat, diversifica gradualment el percentatge de cada espècie present a la ciutat (per evitar el predomini històric del plàtan, entre d'altres) i introdueix progressivament noves especies que s'adaptin millor a les condicions pel medi urbà.

La Gestió de l'Arbrat Viari garanteix que totes les intervencions en l'arbrat comportin un increment de la qualitat vegetativa i fomentin la biodiversitat.

Cercador d'arbrat

Als carrers de Barcelona hi ha plantades més de 150 espècies i cultivars d'arbres. Cada una d'elles aporta unes notes de color, fullatge i perfum diferents i contribueixen a donar identitat als nostres carrers, a més de millorar les condicions ambientals. Seleccionar un arbre per als nostres jardins, parcs o carrers no és una tasca senzilla, doncs a les característiques de les espècies, cal sumar-hi les de l'entorn on ha de créixer, per aconseguir complir amb la màxima de l'arbre idoni en el lloc adequat.

L'objectiu d'aquest cercador és facilitar la selecció dels arbres a partir d'un seguit de paràmetres morfològics, de cultiu i estètics que condueixen la cerca fins a l'arbre més idoni. Es tracta d'una eina al servei de tècnics i professionals que treballen en l'espai públic i també de la ciutadania, amb la voluntat d'afavorir el coneixement i una millor gestió dels arbres de Barcelona com a patrimoni públic i privat.

Enllaços d'interès:

Open Data: