Parcs

Cada parc i cada jardí és diferent i, per tant, requereix un manteniment específic. Hi ha parcs molt arbrats i altres on els arbustos o les tanques vegetals representen una part importantíssima de la vegetació. Les superfícies dels parterres de gespa varien, com també varia la quantitat de grups de flor i, evidentment, les espècies que enjardinen cadascun d'aquests espais verds. 
 
La neteja d'aquests espais és una feina diària que es desenvolupa de forma independent a altres feines específiques de neteja com són les àrees de jocs infantils o les àrees d'esbarjo, així com el buidat de papereres.

Enllaços relacionats: