Gestió del litoral

Qui s'ocupa de les platges?

La gestió i coordinació es duu a terme a través del Programa de Gestió Integral del Litoral, que lidera la Direcció de Serveis del Cicle de l'Aigua - Regidoria de Medi Ambient i Serveis Urbans de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

El Programa de Gestió Integral del Litoral de Barcelona, elaborat per l'Institut Municipal de Parcs i Jardins l'any 2004, dóna una rellevància especial als aspectes ambientals. El seguiment de la qualitat de les platges es duu a terme mitjançant la implantació de sistemes certificats de gestió de platges, les anàlisis de l'aigua i la sorra, el seguiment de la contaminació acústica i la bandera blava, entre altres criteris que permeten garantir uns nivells òptims de qualitat.

Per estar al dia de l'estat del litoral barceloní, podeu consultar el web de Banys i platges.

Certificació ISO 14.001:2004

El sistema de gestió ambiental de les platges de Barcelona disposa del certificat ISO 14.001:2004. Aquesta certificació implica la planificació i implantació d'una política ambiental que inclou un compromís de millora contínua i de prevenció de la contaminació, així com també el compromís de complir amb la legislació i la reglamentació ambiental vigents. L'ISO 14.001:2004 és atorgada per una entitat certificadora i el seu acompliment és objecte d'auditories periòdiques.

Qualitat de la sorra i de l'aigua

L'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat analitza periòdicament l'aigua i l'Agència de Salut Pública analitza setmanalment la sorra de les platges. Des de l'any 2008, a la platja de la Nova Icària hi ha instal·lada una boia amb un sensor que mesura les concentracions de bacteris en l'aigua de bany. Les dades són rebudes i gestionades en temps real.

Seguiment online de les característiques de l'aigua

El servei Barnamar permet fer seguiment online des de la web de platges de les característiques de l'aigua del mar obtingudes a partir de paràmetres de mesura via imatges per satèl·lit que s'actualitzen diàriament i que reflecteixen característiques de l'aigua, com ara les partícules en suspensió i la transparència:

  • Qualitat de l'aigua: la concentració de clorofil·la és un dels índex clau per a la determinació de la qualitat de l'aigua a la costa segons la directiva marc de l'aigua, tal i com implementa l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) a les costes catalanes. Valors qualitatius del nivell de qualitat del aigua són assignats segons la concentració de clorofil·la.

  • Els mapes de temperatura de l'aigua s'obtenen de mesures de satèl·lit i models d'interpolació.

  • Transparència: paràmetre representat per la profunditat Secchi (la mesura del satèl·lit és similar a l'obtinguda per la metodologia in-situ utilitzant un disc de Secchi). Valors elevats de la profunditat Secchi són indicatius d'aigües transparents on penetra la llum del sol. Valors baixos de profunditat Secchi indiquen aigües tèrboles i dificultat de regeneració biològica en aigües poc profundes.

Per a més informació clica aquí


Organismes que presten serveis en el marc del Programa de Gestió Integral del Litoral:

Pla d’Estabilització de les Platges

El Pla d'estabilització de les platges de Barcelona va néixer amb l'objectiu de protegir la façana marítima de la ciutat i evitar la pèrdua de sorra que es produeix per efecte dels temporals de mar. El projecte consisteix en el reforçament del front litoral per tal de garantir la conservació de la sorra de les platges, així com la qualitat medi ambiental de l'aigua.

Finançat pel Ministeri de Medi Ambient, el projecte d'estabilització va abastar els gairebé 5.000 metres de costa del litoral barceloní. L'objectiu va ser dur a terme les actuacions necessàries que permetessin assolir un sistema efectiu d'estabilització del conjunt de les platges de Barcelona.  El projecte es va desenvolupar en vàries fases: des de la tardor-hivern 2006-2007 a finals de l'any 2011. Els treballs d'estabilització van preveure també l'aportació de més de 700.000 de metres cúbics de sorra.