Àrees d'esbarjo de gossos

Què són?

L'espai públic és un lloc de convivència i per compartir i, per tant, cal dotar-lo dels elements necessaris perquè això sigui possible. Un de molt important són les àrees destinades a l'esbarjo dels gossos.

La ciutat de Barcelona ha apostat sempre per la bona convivència entre les persones i els animals de companyia. Per aquest motiu, a part de les normes que han de complir els propietaris de gossos per exercir-ne una tinença responsable i cívica, l'Ajuntament hi contribueix amb serveis específics, com ara espais on aquestes mascotes puguin córrer, jugar i fer les seves necessitats.

Actualment, Barcelona compta amb més de 100 àrees per a gossos, gairebé la meitat de les quals són àrees d'esbarjo d'unes dimensions mitjanes, que oscil·len entre els 300 i els 400 m2.

Localització de les àrees d'esbarjo de gossos

 

Com són?

Les àrees d'esbarjo per a gossos són espais que afavoreixen la relació entre ells i, perquè no, entre els veïns i veïnes que en són propietaris i que comparteixen el seu amor per aquests animals. Un espai, en definitiva, còmode i agradable per a tots els usuaris.

Aquestes àrees, amb unes dimensions mitjanes que oscil·len entre els 300 i els 400 m2, estan voltades amb tanques de fusta de 80 cm d'alçada. A l'interior hi ha bancs, expenedors de bosses per recollir la femta i papereres de material no oxidable on dipositar-les, i una font dissenyada perquè els gossos puguin beure sense dificultats.

Les àrees d'esbarjo per a gossos estan enjardinades amb arbustos que ornamenten l'espai i arbres que ombregen les zones amb bancs. El paviment és de sauló i disposen d'un sistema de reg programat per aspersió.

Al costat de la portella d'accés hi ha rètols que informen de l'obligació que tenen els propietaris de recollir els excrements i, per tant, de contribuir al manteniment del bon estat de l'espai. En aquests rètols també hi figuren les dates de la desinfecció.

Hi ha altres àrees per a gossos de mida més reduïda, voltades de tanques vegetals, la funció de les quals és ordenar les evacuacions dels gossos a la via pública.

 

Cuidem les àrees per a gossos

El manteniment dels espais destinats als gossos comprèn diferents actuacions, amb una freqüència que depèn de les necessitats de cada tasca específica.

Tant les àrees d'esbarjo per a gossos com els pipicans es netegen cada dia, traient els excrements que no hagin estat recollits pels propietaris dels animals de companyia. Aquesta feina diària també inclou el buidat de les papereres, l'escombratge i l'eliminació de qualsevol tipus de residu.

Aquest control diari de les àrees destinades als gossos permet detectar els desperfectes que sovint fan aquests animals tot jugant, sobretot gratant i fent sots en el paviment, que és arranjat amb l'aportació de sauló.

Per tal d'evitar les males olors i que s'aixequi pols, aquests espais es reguen de manera periòdica. D'altra banda, cada mes es desinfecten en horari nocturn amb un producte completament innocu que té propietats bactericides, fungicides i viricides.

El manteniment d'aquests espais també inclou els treballs de jardineria que requereixen les plantes que els ornamenten i l'arranjament, quan és necessari, del mobiliari urbà (bancs, papereres i pictogrames).

Tractaments en àrees d'esbarjo de gossos: