Carrers i places

Neteja de carrers i places

A Barcelona no totes les places i carrers tenen la mateixa intensitat d'ús. Per això la neteja s'adequa a cada realitat diferent, determinada per factors com el trànsit de vehicles o la freqüència d'usos o pas de persones, l'activitat comercial, o si es tracta de zones d'oci o d'esbarjo, entre altres.

Els sistemes de neteja més habituals són:

 • Escombrada manual: Equips humans de neteja escombren i netegen els carrers de la ciutat.
 • Escombrada mecànica (amb màquina de raspalls): Petits camions de neteja escombren i aspiren tot tipus de brutícia.
 • Escombrada mixta (combinació de les anteriors): Amb l'ajuda de petits camions de neteja, els equips humans netegen els carrers en profunditat.
 • Neteja amb aigua: Petits camions cisterna netegen amb mànegues d'aigua no potable procedent del freàtic a pressió la brutícia dels carrers.

Més de 25.000 papereres

A Barcelona hi ha un total de 25.229 papereres. Les papereres tradicionals ubicades a la ciutat de Barcelona tenen una capacitat de fins a 70 litres o de 140 litres (en el cas de les dobles instal·lades a partir de gener de 2012). Hi ha un total de 500 papereres dobles instal·lades amb una capacitat de fins a 220 litres (un 2% del total) en les zones de més afluència de vianants, ja sigui per la seva activitat comercial, turística o per les necessitats específiques de cada districte.

Barcelona és una de les ciutats europees amb més papereres per habitant i per unitat de superfície. Les papereres es protegeixen interiorment amb una bossa d'escombraries feta a mida, per evitar que es taquin tant la paperera com el paviment del carrer pel degoteig de líquids o d'altres residus. La freqüència de buidatge de les papereres depèn del ritme d'ompliment: a les zones més cèntriques de la ciutat podem arribar a buidar una mateixa paperera fins a dotze vegades al dia. Totes les papereres de la ciutat disposen de cendrers o apagadors de cigarretes: utilitza'ls. Aconseguir una Barcelona neta també depèn de tu. Utilitza les papereres!

Les papereres són objecte d'un manteniment preventiu (repintat, repàs, etc.) i d'un manteniment correctiu (reparacions per trencament o avaria, per exemple). A més, de manera progressiva anem substituint les papereres més velles per altres de noves.

Netegem totes les papereres d'una manera intensiva quatre cops l'any, amb més freqüència en el cas de les més utilitzades de la ciutat, que són les de vies principals i carrers comercials.


Consells que cal tenir en compte:

 • La ciutat més neta no és la que neteja més, sinó la que embruta menys
 • Utilitza les papereres
 • La pluja no sempre substitueix la neteja amb aigua. De vegades, encara que plogui és necessari netejar amb aigua per actuar sota els cotxes i al voltant dels contenidors, per exemple
 • No dipositis bosses d'escombraries a les papereres
 • No hi llencis cigarretes enceses

 

A Barcelona està prohibit:

 • Embrutar la via pública amb greixos, olis, xiclets, restes de menjar o puntes de cigarreta
 • Fer necessitats fisiològiques al carrer
 • Netejar vehicles o animals al carrer
 • Regar plantes i espolsar estores o roba fora de l'horari nocturn o provocant molèsties
 • Deixar a la via pública els excrements dels animals de companyia
 • Embrutar el mobiliari urbà amb cartells, grafits, adhesius i altres elements