Qualitat ambiental

Barcelona és una ciutat compromesa amb la sostenibilitat i així ho demostren les seves polítiques en relació a l’ordenació de l’espai i la seva renaturalització, la mobilitat, la qualitat ambiental, l’ús racional del recursos, la responsabilitat social, l’economia verda, la resiliència i la responsabilitat planetària. En aquest sentit, Barcelona és consolida com un destí sostenible per als seus visitants i com una ciutat saludable, tant per a aquests, com per al seus habitants. La qualitat ambiental de la nostra ciutat millora dia a dia gràcies a mesures com la gestió integral de l’aire, apostant per la promoció de vehicles més nets, l’impuls de sistemes energètics més eficients o la reducció dels residus en origen. La qualitat i l’esperança de vida dels seus ciutadans, que se situa en els 79,2 anys per als homes i els 85,3 anys per a les dones(*), no és casual i té una forta relació amb l’alimentació i la promoció de la dieta mediterrània.

Enllaços: