L'amiant

L’amiant és un material fibrós d’origen natural constituït per diferents tipus de silicats. Com a material, presenta diverses propietats i característiques. En primer lloc, es tracta d’un element incombustible, excel·lent per a l’aïllament tèrmic i acústic i amb una gran resistència mecànica i química. Per altra banda, és molt resistent al pas de l’electricitat, a l’abrasió i a l’atac d’agents químics i de microorganismes. A més a més, es tracta d’un material que es teixeix fàcilment i que presenta una gran afinitat amb altres matèries com el ciment.

Aquestes característiques, juntament amb el seu baix cost al mercat, han fet que durant dècades, l’amiant s’hagi utilitzat de manera habitual en varietat de productes de l’àmbit de la construcció, la indústria i la llar.

No obstant, l’any 1977 la International Agency for Research on Cancer (IARC) va classificar l’amiant com a substància cancerígena i el 1999 la Unió Europea va establir l’horitzó màxim de prohibició del seu ús per a l’any 2005. En concret, a Espanya, en compliment de la Directiva de la Unió Europea sobre l’amiant, des del desembre del 2001 està prohibida la fabricació i la comercialització de productes que continguin aquest material.  

Picto Amiant
On hi pot haver amiant?

Tot i que la fabricació i comercialització va quedar prohibida el 2002, encara és possible trobar a Barcelona alguns materials que contenen amiant en el nostre entorn, tant en ambients exteriors com interiors.

Amiant i salut

L’exposició a les fibres d’amiant pot tenir conseqüències greus per a la salut, però no totes les persones que hi han estat en contacte han desenvolupat patologies ni tenen el mateix risc d’emmalaltir.

Com actuar si es troba amiant?

L’exposició a les fibres d’amiant pot tenir conseqüències greus per a la salut, però no totes les persones que hi han estat en contacte han desenvolupat patologies ni tenen el mateix risc d’emmalaltir.

Treballs de desamiantat

Les actuacions de manteniment, neteja, reparació, retirada i substitució de materials amb amiant (MCA), encara que siguin en una obra petita, s’han de fer de manera  controlada i segura a càrrec d’una empresa inscrita en el Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA). 

Quines mesures impulsa l'Ajuntament?

L’establiment d’unes línies d’actuació encaminades a la retirada dels materials amb amiant presents encara a la ciutat i la participació en l’establiment d’un marc normatiu clar són dues de les prioritats de l’Ajuntament de Barcelona.

Contactes i documentació

Les actuacions de manteniment, neteja, reparació, retirada i substitució de materials amb amiant (MCA), encara que siguin en una obra petita, s’han de fer de manera  controlada i segura a càrrec d’una empresa inscrita en el Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA).