Contactes i documentació

Registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA)

Consulta el llistat en aquest enllaç.

 

Servei de recepció de residus domèstics amb amiant.

Punt Verd de Zona de la Vall d’Hebron (tel. 934 280 496)

 

Programa de subvencions per la retirada d’amiant.

Consulta les condicions aquí.

 

Per obtenir informació sobre les condicions de seguretat i salut en relació amb l’amiant en el lloc de treball, es pot consultar directament els Serveis Territorials del Departament de Treball de la Direcció General de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya trucant al telèfon 012.

L'exposició a fibres d'amiant

Exposició laboral a fi bres d’amiant a Catalunya

 

Agència de Salut Pública de Barcelona:

Amiant i Salut

 

Federació d'Associació de Veïns de Barcelona (FAVB)

Comissió contra l'amiant

 

 

Normativa;

Directiva 2009/148/CE sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a l’amiant durant el treball.

Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.

Ley 7/2022,de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular