Pla director d'il·luminació

El Pla Director d’Il·luminació (2013-2015) és un document estratègic que estableix els criteris per a la millora i remodelació de l’enllumenat públic a la ciutat de Barcelona. El Pla marca els criteris del canvi, no estableix tecnologia ni fa projectes i s’implementa a través de la inclusió dels criteris que estableix en els projectes de remodelació de la il·luminació de carrers o nous projectes lumínics a la ciutat inclosos en la transformació de la ciutat.

Defineix el model d’implicació públic-privat per la il·luminació ornamental i determina els projectes. En relació a la personalització d’edificis i monuments, treballa en alguns elements propis i busca la màxima complicitat público-privada per tal de desenvolupar-ne d’altres. Estableix el projectes definits com a prioritaris de la remodelació de carrers.

146.000

són els punts de llum als carrers de Barcelona

82 GWh/any

és el consum d’enllumenat públic a Barcelona

19.000 kW

és la potència contractada que té la ciutat

1r

Prioritzar la il·luminació del vianant davant dels vials de circulació.

2n

Millorar els nivells lumínics, l’eficiència energètica i la intel·ligència funcional.

3r

Personalitzar els edificis, monuments i carrers.