Pla de Renovació Integral de l’Enllumenat

El Pla de Renovació Integral de l’Enllumenat 2018-2020 és un projecte estratègic que persegueix incrementat la seguretat, l'eficiència energètica i la gestió intel·ligent, adequació a la normativa vigent i millor salut i qualitat ambiental per a la ciutadania. Aquest Pla es complementa amb les actuacions de millora emmarcades dins la contracta de conservació i manteniment de l’enllumenat públic de la ciutat, que any darrera any, segons les necessitats detectades, va complementant aquest pla de renovació integral.

Aquestes millores aporten a la ciutat més sensació lumínica, no s’aporta més llum sinó que es reparteix millor per l’aplicació de les últimes tecnologies lumíniques; també s’aporta més uniformitat lumínica al evitar la sensació de taques de llum millorant la claredat de ruta; s’incorpora la màxima eficiència energètica i optimització funcional al incorporar sistemes de regulació i control. Per tant, s’està aportant més sensació de llum, amb més control i més sensació de seguretat per a la ciutadania.

El Pla actuarà en més de 200 carrers i instal·larà 10.000 noves lluminàries LED a tots els districtes de la ciutat.

146.000

són els punts de llum als carrers de Barcelona

82 GWh/any

és el consum d’enllumenat públic a Barcelona

17.600kW

és la potència elèctrica que té la ciutat