Rehabilitació de l'espai públic de manera integral

El Pla de Millora Integral de l’espai públic de Barcelona preveu la regeneració de la via pública de la ciutat amb actuacions a 65 carrers i 13 parcs de tots els districtes. Compta amb una inversió de prop de 45,57 milions d’euros. El Pla comporta actuacions segons les necessitats de la via, en aspectes tan diversos com el soterrament del cablejat aeri de les línies de baixa tensió o de xarxes de serveis, la renovació o rehabilitació del clavegueram, la renovació de voreres, calçada, reposició i renovació d’enllumenat o de l'arbrat viari, mobiliari urbà o elements d’accessibilitat en el carrer. Tots ells suposen una regeneració de la via pública i una millora de la qualitat de l’espai públic.

El Pla es concreta amb la plantació de prop de 600 nous arbres, la renovació de 56.875 m2 de voreres, l’actualització de 1.950 punts de llums o la rehabilitació de 3.500 metres lineals de clavegueres. També es soterren 4.875 metres de línies aèries de serveis i es pavimenta amb nou asfalt prop de 79.600 m2. Aquestes obres de regeneració urbana permeten uns 213.525 kw/h d’estalvi en la factura energètica de la ciutat.

213.525 kw/h d'estalvi

en la factura energètica de la ciutat.

1.950 punts de llums

que s'actualitzaran

79.600 m2

que es pavimentaran amb nou asfalt

1r

Assolir els objectius de millores en l’accessibilitat, la il·luminació, el paisatge urbà, el drenatge, l’enjardinament i el manteniment, que s’executen conjuntament i buscant minimitzar les molèsties als usuaris, el mínim cost i la màxima eficiència.