• Inici
  • / Materials d'Estudi dels Procesos de Selecció

Materials d'Estudi dels Procesos de Selecció

En aquest apartat podeu consultar alguns materials d'estudi específics dels darrers processos de selecció realitzats: auxiliars de jardineria i operaris/es del verd.

Documentació auxiliars de jardineria:

  1. Organització de l’Estat: Constitució i Estatut d’Autonomia (PDF, 300 Kb)

  2. L’Administració local: l’Ajuntament de Barcelona (PDF, 675 Kb)

  3. Organització i funcionament de l’Ajuntament de Barcelona (enllaç)

  4. Ordenança de Medi Ambient de la ciutat de Barcelona (PDF, 6.6 MB)

  5. Conveni col·lectiu de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins (2018-2022) (enllaç)

  6. Pla d’igualtat de gènere de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins (PDF, 1.4 MB)

  7. Manual de prevenció de riscos laborals en jardineria de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins (PDF, 2 MB)

  8. Pla del Verd i la Biodiversitat de Barcelona (enllaç)

  9. Els espais verds de Barcelona. Localitzacions i característiques (enllaç)

  10. Bones pràctiques de jardineria a Barcelona: Conservar i millorar la Biodiversitat (PDF, 23.8 MB)

  11. Identificació de plantes. Nomenclatura (PDF, 270 KB)

  12. Reproducció vegetal (PDF, 1.9 MB)

  13. Reconeixement de malalties (PDF, 640 KB)

  14. Metodologia de treball per al manteniment i la preparació del sòl (PDF, 2.4 MB)

  15. Metodologia de treball per a la plantació d'arbres i palmeres (PDF, 3.5 MB)

  16. Metodologia de treball per a la implantació i manteniment de gespa (PDF, 1.1 MB)

  17. Metodologia de treball per a la implantació i manteniment de grups de flor (PDF, 5.2 MB)

  18. Metodologia de treball per a la poda d’arbustos i el retall de vorades (PDF, 2.3 MB)

  19. Protecció d’elements vegetals durant la realització d’obres (PDF, 1,1 MB)

  20. Reconeixement d'espècies (PDF, 39 MB)

 

Documentació operari/a verd:

  1. Organització de l’Estat: Constitució i Estatut d’Autonomia (PDF, 300 Kb)

  2. L’Administració local: l’Ajuntament de Barcelona (PDF, 675 Kb)

  3. Implantació i manteniment de gespa (PDF, 1,3 MB)

  4. Preparació i manteniment del sòl (PDF, 1,4 MB)

  5. Implantació i manteniment de grups de flor (PDF, 7 MB)

  6. Reproducció vegetal (PDF, 3,7 MB)

  7. Poda d’arbustos i el retall de tanques i de vorades (PDF, 2,7 MB)

  8. Manual de prevenció de riscos laborals en jardineria (PDF, 2 MB)

  9. Reconeixement de plantes (PDF, 22 MB)

  10. Els espais verds de Barcelona. Localitzacions i característiques (enllaç)