• Inici
  • / Materials d'Estudi dels Procesos de Selecció

Materials d'Estudi dels Procesos de Selecció

Documentació:

Constitució Espanyola (PDF, 275 KB)

Estatut d'Autonomia de Catalunya (PDF, 105 KB)

Estatut dels Treballadors (PDF, 1,5 MB)

Organització i funcionament de l’Ajuntament de Barcelona (PDF, 1,6 MB)

Ordenança de Medi Ambient de la ciutat de Barcelona (PDF, 140 KB)

Ordenança de protecció, tinença i venda d'animals de Barcelona (PDF, 220 KB)

Gerència d'Ecologia i Serveis Urbans (enllaç)

Insitut Municipal de Parcs i Jardins (enllaç)

Conveni col·lectiu de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins (PDF, 4.7 MB)

Pla d’igualtat de gènere de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins, pàgines 1 a 47 (PDF, 1 MB)

Manual de prevenció de riscos laborals en jardineria de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins (PDF, 2 MB)

Pla del Verd i la Biodiversitat de Barcelona (PDF, 7.1 MB)

Els espais verds de Barcelona. Localitzacions i característiques (enllaç)

Bones pràctiques de jardineria a Barcelona: Conservar i millorar la Biodiversitat (PDF, 23.8 MB)

Identificació de plantes. Nomenclatura (PDF, 270 KB)

Reproducció vegetal (PDF, 385 KB)

Reconeixement de malalties (PDF, 640 KB)

Metodologia de treball per al manteniment i la preparació del sòl (PDF, 790 KB)

Metodologia de treball per a la plantació d'arbres i palmeres (PDF, 1.6 MB)

Metodologia de treball per a la implantació i manteniment de gespa (PDF, 895 KB)

Metodologia de treball per a la implantació i manteniment de grups de flor (PDF, 895 KB)

Metodologia de treball per a la poda d’arbustos i el retall de vorades (PDF, 2.3 MB)

Protecció d’elements vegetals durant la realització d’obres (PDF, 1,1 MB)

Reconeixement d'espècies (PDF, 39 MB)