• Inici
  • / Materials d'Estudi dels Procesos de Selecció

Materials d'Estudi dels Procesos de Selecció

Fins el passat 5 de juliol de 2021, va restar oberta la convocatòria per a cobrir 76 places d'auxiliar de jardineria. Més informació a la Seu Electrònica.

AVÍS sobre els materials d'estudi d'aquesta pàgina, respecte dels materials de l'anterior convocatòria: En data 11 de maig de 2021 s'ha actualitzat el contingut d'alguns dels documents d'aquest apartat. Ho teniu indicat al costat de l'enllaç.

AVÍS: Si esteu buscant els materials de la convocatòria d'Operari/ària el verd, els podeu trobar aquí.

 

Documentació:

Constitució Espanyola (PDF, 275 KB)

Estatut d'Autonomia de Catalunya (PDF, 105 KB)

Estatut dels Treballadors (PDF, 1,5 MB)

Organització i funcionament de l’Ajuntament de Barcelona (PDF, 730 KB) - Actualitzat a: 11/05/2021

Ordenança de Medi Ambient de la ciutat de Barcelona (PDF, 6.6 MB) - Actualitzat a: 11/05/2021

Ordenança de protecció, tinença i venda d'animals de Barcelona (PDF, 220 KB)

Gerència d'Ecologia i Serveis Urbans (enllaç)

Insitut Municipal de Parcs i Jardins (enllaç)

Conveni col·lectiu de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins (PDF, 638 KB) - Actualitzat a: 11/05/2021

Pla d’igualtat de gènere de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins (PDF, 1.4 MB) - Actualitzat a: 11/05/2021

Manual de prevenció de riscos laborals en jardineria de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins (PDF, 2 MB)

Pla del Verd i la Biodiversitat de Barcelona (PDF, 6.8 MB) - Actualitzat a: 11/05/2021

Els espais verds de Barcelona. Localitzacions i característiques (enllaç)

Bones pràctiques de jardineria a Barcelona: Conservar i millorar la Biodiversitat (PDF, 23.8 MB)

Identificació de plantes. Nomenclatura (PDF, 270 KB)

Reproducció vegetal (PDF, 1.9 MB) - Actualitzat a: 11/05/2021

Reconeixement de malalties (PDF, 640 KB)

Metodologia de treball per al manteniment i la preparació del sòl (PDF, 2.4 MB) - Actualitzat a: 11/05/2021

Metodologia de treball per a la plantació d'arbres i palmeres (PDF, 3.5 MB) - Actualitzat a: 11/05/2021

Metodologia de treball per a la implantació i manteniment de gespa (PDF, 1.1 MB) - Actualitzat a: 11/05/2021

Metodologia de treball per a la implantació i manteniment de grups de flor (PDF, 5.2 MB) - Actualitzat a: 11/05/2021

Metodologia de treball per a la poda d’arbustos i el retall de vorades (PDF, 2.3 MB) - Actualitzat a: 11/05/2021 

Protecció d’elements vegetals durant la realització d’obres (PDF, 1,1 MB)

Reconeixement d'espècies (PDF, 39 MB)