Microxarxes d'intel·ligència urbana: Biblioteques públiques municipals

04/03/2021 - 08:36 h

Redacció

L'Ajuntament de Barcelona i el CIDEU impulsen la cooperació municipalista.

L'Ajuntament de Barcelona i el CIDEU impulsen la cooperació municipalista.

La Xarxa de Biblioteques de Barcelona, la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona i el CIDEU (Centre Iberoamericà de Desenvolupament Estratègic Urbà) impulsen el grup de treball de biblioteques. Aquest té per objectiu la implementació d’un espai de cooperació tècnica internacional que li dona continuïtat al procés d’intercanvi professional mitjançant passanties professionals entre les ciutats de Medellín, Cali, Barcelona i la Fundació Bibliotec de Colòmbia.

El grup de treball està format  per tècnics/ques i representants del Sistema de Biblioteques Públiques i Pla Ciutadà de Lectura, Escriptura i Oralitat de Medellín; les Biblioteques de Cali; la Fundació Bibliotec; el Sistema de Biblioteques Especialitzades de l’Oficina de l’Historiador de l’Havana; la Xarxa de Biblioteques de Barcelona; la Xarxa Nacional de Biblioteques Públiques de Colòmbia; i de Biblored Bogotà.

En base als interessos i necessitats plantejades per aquestes institucions en el marc de la pandèmia COVID-19, els desafiaments que aquesta suposa i els reptes per a les biblioteques al segle XXI es va dissenyar una agenda de treball comú. Aquesta s’implementa per mitjà de tallers virtuals en els que les institucions presenten les seves experiències, oportunitats  i problemàtiques a les temàtiques plantejades i reben recomanacions i retroalimentació de la resta de persones expertes. Això permet treballar en profunditat en temàtiques comunes i debatre sobre els millors models a implementar en cada situació específica.