Direcció de Relacions Internacionals

La política internacional de l’Ajuntament s’alinea amb les seves prioritats d’actuació

L’objectiu de la Direcció de Relacions Internacionals és, d’una banda, potenciar la interacció i la incidència de Barcelona en el món a través de la participació en diversos àmbits d’acció internacional i, de l’altra, coordinar i donar coherència i suport a l’activitat internacional de l’Ajuntament. D’aquesta manera, es dona un valor afegit a les prioritats d’actuació del consistori, com la justícia social i global, la diversitat, l’economia plural, la transició ecològica i la participació ciutadana. 

Sempre fent una aposta ferma pel municipalisme internacional, es treballa prioritàriament en dues grans línies d’actuació per reforçar la posició de Barcelona en un context de ciutats globals: promoure les relacions bilaterals i el treball conjunt amb altres ciutats ─no només per intercanviar coneixement i aprendre d’urbs que són referents en diversos àmbits, sinó també per impulsar polítiques comunes─ i enfortir la participació de Barcelona en les principals xarxes i organismes internacionals on la ciutat té representació, i especialment les que tenen seu a la ciutat.   

Igualment, la Direcció de Relacions Internacionals col·labora de manera estreta amb centres educatius i de recerca, think tanks i altres institucions de la ciutat per contribuir a sensibilitzar i a formar una ciutadania compromesa, responsable i crítica, i per proveir recerca i coneixement sobre temàtiques prioritàries relacionades amb la ciutat en un context global.

Autor de la imatge: Pepe Navarro. 

Documents destacats

Esferes d'actuació

Pla Director de Relacions Internacionals 2020-2023