12/01/2018 - 17:06h

El Mercat del Ninot fa memòria dels deportats als camps nazis

Memòria. Una placa commemorativa ret homenatge a Eliseu Villalba, que va ser subdirector del mercat i supervivent del camp de concentració de Mauthausen.

09/01/2018 - 11:11h

Una ciutat de rendes mitjanes

Economia. L’Informe de la distribució territorial de la renda familiar disponible constata l’ampliació de les rendes mitjanes, que ja representen el 47,9% de la població barcelonina.

10/01/2018 - 14:31h

Quan el feixisme va bombardejar la innovadora Escola del Mar

Memòria. Diferents escoles de Ciutat Vella i d’Horta-Guinardó han participat en els actes commemoratius de l’Escola del Mar.

12/01/2018 - 17:26h

Tret de sortida per a la construcció del mercat provisional de l'Abaceria Central

Mercats. Tot a punt per iniciar les tasques de construcció del mercat provisional, que s’instal·larà al passeig de Sant Joan.

Barcelona Cooperativa

L’economia social i solidària constitueix un model econòmic que cal impulsar i promoure a la ciutat. Per això, a Barcelona, li donem suport.

Barcelona Cooperativa neix per donar suport a totes les iniciatives d’economia social i solidària de la ciutat. Perquè fan possible la gestió democràtica i participativa en l’economia i l’empresa. Perquè són iniciatives pensades al servei de les persones. Perquè estan compromeses amb la comunitat i contribueixen a millorar la societat, ja que creen ocupació, presten serveis, estan vinculades al territori i col·laboren amb els moviments socials transformadors. Perquè a Barcelona volem ser una ciutat millor.

Llegir més

A Barcelona existeixen 4.800 iniciatives d’economia cooperativa, social i solidària, que generen, aproximadament, el 8% de l’ocupació a la ciutat. La seva recerca del bé comú, el seu funcionament democràtic, i la contribució a la creació i distribució equitativa de la riquesa representen un benefici comunitari important al territori. Amb l’objectiu de destacar aquestes maneres plurals de fer economia que hi ha a la ciutat, el primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, visita empreses i entitats cooperatives i socials de Barcelona. Aquest espai vol donar a conèixer a la ciutadania els aspectes diferenciadors de cada entitat i empresa i ajudar a consolidar una economia al servei de les persones.

Àmbits temàtics

OcupacióOcupacióOcupació

La situació de crisi i atur ha colpejat milers de barcelonines i barcelonins. Una prioritat del Govern municipal és respondre a aquesta situació mitjançant polítiques de rescat social, d’una banda, i, de l’altra, polítiques per facilitar l’accés dels treballadors i les treballadores a un lloc de treball. Una de les tasques més importants de la primera tinència d’alcaldia és concretar i executar aquestes polítiques d’ocupació amb l’objectiu de promoure llocs de treball suficients, estables i de qualitat per als ciutadans i les ciutadanes de Barcelona.

EconomiaEconomiaEconomia

Una altra funció clau de la primera tinència d’alcaldia és el desplegament de polítiques que dinamitzin l’activitat econòmica de la ciutat. En aquest context, és competència d’aquesta tinència d’alcaldia fomentar la transformació socioeconòmica i el desenvolupament local a Barcelona, facilitar la creació d’activitat econòmica i contribuir a la creació d’ocupació estable i de qualitat.

Economia Social i Desenvolupament Local i ConsumEconomia Social i Desenvolupament Local i ConsumEconomia Social i Desenvolupament Local i Consum

L’Ajuntament de Barcelona treballa per sortir de la crisi i, alhora, fomentar l’establiment d’unes estructures econòmiques a la ciutat més socials i solidàries. En aquest sentit, la ciutat té tant una forta tradició com, actualment, una densa xarxa d’economia cooperativa, social i solidària. A nombrosos barris i en diverses iniciatives floreixen experiències en aquest àmbit. Fomentar el sorgiment i el creixement d’aquesta economia cooperativa i solidària és una funció que desenvolupa la tinència d’alcaldia a través d’un comissionat. Alhora promou el desenvolupament del consum responsable.

Planificació estratègica i pressupostosPlanificació estratègica i pressupostosPlanificació estratègica i pressupostos

La primera tinència d’alcaldia desenvolupa una funció clau en la planificació estratègica de les polítiques del Govern municipal. En aquest sentit, aquesta tinència d’alcaldia té un paper clau en l’elaboració del Pla d’actuació municipal, que dibuixa les línies mestres de les polítiques municipals del mandat, i dels pressupostos anuals de la institució, eina imprescindible per al desenvolupament d’aquestes polítiques any a any. Un aspecte clau d’aquest àmbit és, també, el disseny de la política fiscal i del finançament, tant de l’Ajuntament com de les empreses i entitats que en depenen. Així mateix, la primera tinència d’alcaldia s’ocupa de la política de patrimoni i contractació.

Tecnologia i innovació digitalTecnologia i innovació digitalTecnologia i innovació digital

Posar la tecnologia i les oportunitats de la innovació digital al servei de les necessitat de la gent i d’un nou model d’economia col•laborativa és l’objectiu de la comissionada de Tecnologia i Innovació Digital. Barcelona vol ser una ciutat capdavantera en el desplegament d’un concepte de ciutadania smart i ciutat democràtica per fer possible aquest objectiu. En aquest sentit, la comissionada s’encarrega de liderar des del sector públic la transformació digital de Barcelona.

Relacions internacionalsRelacions internacionalsRelacions internacionals

Barcelona, una de les grans urbs de la Mediterrània i del sud d’Europa, vol ser una ciutat compromesa amb la solidaritat i la justícia social més enllà de les seves fronteres. Com a ciutat oberta al món i amb una llarga tradició de compromís amb la pau i la cooperació internacional, Barcelona té sempre una mirada posada en el seu entorn català i espanyol, però també mediterrani, europeu i internacional. El Govern municipal manté, per això, un àmbit de relacions internacionals i un de cooperació, solidaritat i pau, la direcció dels quals recau sobre la primera tinència d’alcaldia.

Memòria històricaMemòria històricaProgrames de Memòria

Barcelona ha estat escenari central d’alguns dels esdeveniments i de les lluites més importants de la història contemporània no només de Catalunya, sinó també de l’Estat espanyol i d’Europa. El moviment obrer o l’antifeixisme han viscut a la ciutat alguns dels seus moments clau. Cal, doncs, recuperar, mantenir i difondre aquesta memòria històrica, tant des de la societat civil com, també, des de les institucions municipals.

Competències

La primera tinència d’alcaldia ocupa un lloc central en el govern de l’Ajuntament de Barcelona i és responsable de les àrees de Treball i Ocupació, Economia i Consum, així com de la planificació estratègica de les polítiques municipals, que inclou el disseny dels pressupostos i de les polítiques fiscals i de finançament de l’Ajuntament i els organismes que en depenen. També fomenta l’economia social i cooperativa, el consum responsable i l’estratègia d’innovació digital de la ciutat. Aquesta tinència dirigeix, així mateix, les relacions internacionals i la tasca de cooperació del consistori. I, finalment, vetlla pel manteniment i la difusió de la memòria històrica a la ciutat.

Gerardo Pisarello és el primer tinent d’alcaldia, així com portaveu del Govern municipal.

Qui som?

Les tasques de primer tinent d’alcaldia les desenvolupa el regidor Gerardo Pisarello, professor de dret constitucional de la Universitat de Barcelona. Col•laboren amb ell els regidors Eloi Badia, Agustí Colom i Laura Pérez i quatre comissionats: Francesca Bria, José Luis Gómez, Álvaro Porro i Ricard Vinyes.

Organigrama polític
Gerardo Pisarello Prados
Primer Tinent d’alcaldia
Direcció de l’Àrea d'Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals
Organigrama executiu
Jordi Ayala Roqueta
Gerent de Presidència i Economia Maria Pilar Miràs Virgili
Gerent de Recursos

Comparteix aquest contingut