19/03/2018 - 11:49h

Busquem nou projectes per a nou locals del Raval i el Casc Antic

Economia. S’obre la convocatòria de dinamització de baixos de protecció oficial per omplir de comerç de proximitat i d’economia sostenible el districte de Ciutat Vella mitjançant el programa "Local local".

15/03/2018 - 17:15h

Consum responsable, model socioeconòmic sostenible

Economia. El nou Espai Consum Responsable promou en la ciutadania una actitud més conscient, transformadora i sostenible des del punt de vista social, ambiental i econòmic.

03/03/2018 - 16:44h

Uns pressupostos socials i de proximitat

Pressupost. Aprovats definitivament els comptes del 2018, de prop de 2.740 milions d’euros, que reforcen la despesa en medi ambient, política social o la millora del transport públic com a grans eixos.

10/03/2018 - 10:28h

Pla per digitalitzar el comerç de proximitat

Comerç. Mesura de govern per estimular la venda en línia de comerciants i paradistes, mitjançant formació i ajuts per a la digitalització.

Barcelona Cooperativa

L’economia social i solidària constitueix un model econòmic que cal impulsar i promoure a la ciutat. Per això, a Barcelona, li donem suport.

Barcelona Cooperativa neix per donar suport a totes les iniciatives d’economia social i solidària de la ciutat. Perquè fan possible la gestió democràtica i participativa en l’economia i l’empresa. Perquè són iniciatives pensades al servei de les persones. Perquè estan compromeses amb la comunitat i contribueixen a millorar la societat, ja que creen ocupació, presten serveis, estan vinculades al territori i col·laboren amb els moviments socials transformadors. Perquè a Barcelona volem ser una ciutat millor.

Llegir més

A Barcelona existeixen 4.800 iniciatives d’economia cooperativa, social i solidària, que generen, aproximadament, el 8% de l’ocupació a la ciutat. La seva recerca del bé comú, el seu funcionament democràtic, i la contribució a la creació i distribució equitativa de la riquesa representen un benefici comunitari important al territori. Amb l’objectiu de destacar aquestes maneres plurals de fer economia que hi ha a la ciutat, el primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, visita empreses i entitats cooperatives i socials de Barcelona. Aquest espai vol donar a conèixer a la ciutadania els aspectes diferenciadors de cada entitat i empresa i ajudar a consolidar una economia al servei de les persones.

Àmbits temàtics

Icona d'una bossaIcona d'una bossaComerç i mercats

L’Ajuntament de Barcelona treballa perquè el comerç de Barcelona sigui un motor econòmic de la ciutat, generi ocupació de qualitat i millori la convivència, la qualitat de l’espai públic i del paisatge urbà, així com la mobilitat. Per aconseguir-ho, apostem per un comerç de proximitat i arrelat als barris, dinàmic, de qualitat, competitiu, compromès socialment i, sobretot, associat. A la vegada, treballem per un model de comerç que també integri el sector de la restauració

EconomiaEconomiaEconomia

Una altra funció clau de la primera tinència d’alcaldia és el desplegament de polítiques que dinamitzin l’activitat econòmica de la ciutat. En aquest context, és competència d’aquesta tinència d’alcaldia fomentar la transformació socioeconòmica i el desenvolupament local a Barcelona, facilitar la creació d’activitat econòmica i contribuir a la creació d’ocupació estable i de qualitat.

Economia Social i Desenvolupament Local i ConsumEconomia Social i Desenvolupament Local i ConsumEconomia Social i Desenvolupament Local i Consum

L’Ajuntament de Barcelona treballa per sortir de la crisi i, alhora, fomentar l’establiment d’unes estructures econòmiques a la ciutat més socials i solidàries. En aquest sentit, la ciutat té tant una forta tradició com, actualment, una densa xarxa d’economia cooperativa, social i solidària. A nombrosos barris i en diverses iniciatives floreixen experiències en aquest àmbit. Fomentar el sorgiment i el creixement d’aquesta economia cooperativa i solidària és una funció que desenvolupa la tinència d’alcaldia a través d’un comissionat. Alhora promou el desenvolupament del consum responsable.

Icona d'un engranatgeIcona d'un engranatgeEmpresa i promoció de la ciutat

Barcelona ha sabut aprofitar l’oportunitat de l’última revolució tecnològica i impulsar amb èxit sectors emergents d’alt valor afegit, fomentant la col•laboració público-privada i els clústers empresarials. Al mateix temps, és present en esdeveniments sectorials internacionals que representen creixement i promoció per a la ciutat i pel seu teixit emprenedor i empresarial.

OcupacióOcupacióOcupació

La situació de crisi i atur ha colpejat milers de barcelonines i barcelonins. Una prioritat del Govern municipal és respondre a aquesta situació mitjançant polítiques de rescat social, d’una banda, i, de l’altra, polítiques per facilitar l’accés dels treballadors i les treballadores a un lloc de treball. Una de les tasques més importants de la primera tinència d’alcaldia és concretar i executar aquestes polítiques d’ocupació amb l’objectiu de promoure llocs de treball suficients, estables i de qualitat per als ciutadans i les ciutadanes de Barcelona.

Planificació estratègica i pressupostosPlanificació estratègica i pressupostosPlanificació estratègica i pressupostos

La primera tinència d’alcaldia desenvolupa una funció clau en la planificació estratègica de les polítiques del Govern municipal. En aquest sentit, aquesta tinència d’alcaldia té un paper clau en l’elaboració del Pla d’actuació municipal, que dibuixa les línies mestres de les polítiques municipals del mandat, i dels pressupostos anuals de la institució, eina imprescindible per al desenvolupament d’aquestes polítiques any a any. Un aspecte clau d’aquest àmbit és, també, el disseny de la política fiscal i del finançament, tant de l’Ajuntament com de les empreses i entitats que en depenen. Així mateix, la primera tinència d’alcaldia s’ocupa de la política de patrimoni i contractació.

Memòria històricaMemòria històricaProgrames de Memòria

Barcelona ha estat escenari central d’alguns dels esdeveniments i de les lluites més importants de la història contemporània no només de Catalunya, sinó també de l’Estat espanyol i d’Europa. El moviment obrer o l’antifeixisme han viscut a la ciutat alguns dels seus moments clau. Cal, doncs, recuperar, mantenir i difondre aquesta memòria històrica, tant des de la societat civil com, també, des de les institucions municipals.

Relacions internacionalsRelacions internacionalsRelacions internacionals

Barcelona, una de les grans urbs de la Mediterrània i del sud d’Europa, vol ser una ciutat compromesa amb la solidaritat i la justícia social més enllà de les seves fronteres. Com a ciutat oberta al món i amb una llarga tradició de compromís amb la pau i la cooperació internacional, Barcelona té sempre una mirada posada en el seu entorn català i espanyol, però també mediterrani, europeu i internacional. El Govern municipal manté, per això, un àmbit de relacions internacionals i un de cooperació, solidaritat i pau, la direcció dels quals recau sobre la primera tinència d’alcaldia.

Tecnologia i innovació digitalTecnologia i innovació digitalTecnologia i innovació digital

Posar la tecnologia i les oportunitats de la innovació digital al servei de les necessitat de la gent i d’un nou model d’economia col•laborativa és l’objectiu de la comissionada de Tecnologia i Innovació Digital. Barcelona vol ser una ciutat capdavantera en el desplegament d’un concepte de ciutadania smart i ciutat democràtica per fer possible aquest objectiu. En aquest sentit, la comissionada s’encarrega de liderar des del sector públic la transformació digital de Barcelona.

Icona d'una càmera fotogràficaIcona d'una càmera fotogràficaTurisme

El turisme és una de les activitats més importants de Barcelona i representa una prioritat per al Govern municipal, tant per l’aportació que representa per a l’economia de la ciutat com pels diversos efectes que genera en la dinàmica urbana. Amb l’objectiu que els seus ciutadans i visitants gaudeixin de la ciutat d’una manera equilibrada i respectuosa amb l’entorn, Barcelona promou un turisme basat en la sostenibilitat econòmica, social, ambientals i cultural.

Competències

La primera tinència d’alcaldia ocupa un lloc central en el govern de l’Ajuntament de Barcelona i és responsable de les àrees d’Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals, així com de la planificació estratègica de les polítiques municipals, que inclou el disseny dels pressupostos i les polítiques fiscals i de finançament de l’Ajuntament i els organismes que en depenen. També fomenta l’economia social i cooperativa, el consum responsable, el comerç i els mercats de la ciutat i l’estratègia d’innovació digital. Aquesta tinència dirigeix, així mateix, l’activitat empresarial i la promoció de la ciutat, les relacions internacionals i la tasca de cooperació del consistori. I, finalment, vetlla pel manteniment i la difusió de la memòria històrica a la ciutat.

Gerardo Pisarello és el primer tinent d’alcaldia, així com portaveu del Govern municipal.

Qui som?

Les tasques de primer tinent d’alcaldia les desenvolupa el regidor Gerardo Pisarello, professor de dret constitucional de la Universitat de Barcelona. Col•laboren amb ell els regidors Eloi Badia, Agustí Colom i Laura Pérez i quatre comissionats: Francesca Bria, José Luis Gómez, Álvaro Porro i Ricard Vinyes.

Organigrama polític
Gerardo Pisarello Prados
Primer Tinent d’alcaldia
Direcció de l’Àrea d'Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals
Organigrama executiu
Jordi Ayala Roqueta
Gerent de Presidència i Economia Maria Pilar Miràs Virgili
Gerent de Recursos

Comparteix aquest contingut