IBI bis 2017
20/04/2017 - 14:04h

S'incrementen els ajuts per pagar l'IBI destinats a les llars amb pocs recursos

Tributs. La campanya d’aquest any, oberta fins al 30 de juny, incrementa el percentatge de les ajudes fins al 75% i apuja el límit d’ingressos anuals de la unitat familiar que dona dret a presentar la sol·licitud.

04/04/2017 - 18:31h

Lideratge públic per uns serveis funeraris més competitius

Serveis funeraris. La creació d’una funerària pública permetria reduir-ne el preu en un 35%.

14/04/2017 - 10:17h

Un estudi radiografia per primer cop la precarietat laboral a la ciutat

Treball. Més del 50% dels treballadors joves residents a Barcelona tenen contractes temporals.

Emprenedoria Barcelona Activa 2
07/04/2017 - 17:50h

Balanç del 2016 de Barcelona Activa

Economia. Barcelona Activa ha impulsat durant l’any 2016 la creació de 1.600 nous projectes de negoci a la ciutat, que es preveu que creïn prop de 3.000 llocs de feina, i ha atès més de 9.000 empreses en creixement.

Barcelona Cooperativa

L’economia social i solidària constitueix un model econòmic que cal impulsar i promoure a la ciutat. Per això, a Barcelona, li donem suport.

Barcelona Cooperativa neix per donar suport a totes les iniciatives d’economia social i solidària de la ciutat. Perquè fan possible la gestió democràtica i participativa en l’economia i l’empresa. Perquè són iniciatives pensades al servei de les persones. Perquè estan compromeses amb la comunitat i contribueixen a millorar la societat, ja que creen ocupació, presten serveis, estan vinculades al territori i col·laboren amb els moviments socials transformadors. Perquè a Barcelona volem ser una ciutat millor.

Llegir més

A Barcelona existeixen 4.800 iniciatives d’economia cooperativa, social i solidària, que generen, aproximadament, el 8% de l’ocupació a la ciutat. La seva recerca del bé comú, el seu funcionament democràtic, i la contribució a la creació i distribució equitativa de la riquesa representen un benefici comunitari important al territori. Amb l’objectiu de destacar aquestes maneres plurals de fer economia que hi ha a la ciutat, el primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, visita empreses i entitats cooperatives i socials de Barcelona. Aquest espai vol donar a conèixer a la ciutadania els aspectes diferenciadors de cada entitat i empresa i ajudar a consolidar una economia al servei de les persones.

Competències

La primera tinència d’alcaldia ocupa un lloc central en el govern de l’Ajuntament de Barcelona i és responsable de les àrees de Treball i Ocupació, Economia i Consum, així com de la planificació estratègica de les polítiques municipals, que inclou el disseny dels pressupostos i de les polítiques fiscals i de finançament de l’Ajuntament i els organismes que en depenen. També fomenta l’economia social i cooperativa, el consum responsable i l’estratègia d’innovació digital de la ciutat. Aquesta tinència dirigeix, així mateix, les relacions internacionals i la tasca de cooperació del consistori. I, finalment, vetlla pel manteniment i la difusió de la memòria històrica a la ciutat.

Gerardo Pisarello és el primer tinent d’alcaldia, així com portaveu del Govern municipal.

Àmbits temàtics

OcupacióOcupacióOcupació

La situació de crisi i atur ha colpejat milers de barcelonines i barcelonins. Una prioritat del Govern municipal és respondre a aquesta situació mitjançant polítiques de rescat social, d’una banda, i, de l’altra, polítiques per facilitar l’accés dels treballadors i les treballadores a un lloc de treball. Una de les tasques més importants de la primera tinència d’alcaldia és concretar i executar aquestes polítiques d’ocupació amb l’objectiu de promoure llocs de treball suficients, estables i de qualitat per als ciutadans i les ciutadanes de Barcelona.

EconomiaEconomiaEconomia

Una altra funció clau de la primera tinència d’alcaldia és el desplegament de polítiques que dinamitzin l’activitat econòmica de la ciutat. En aquest context, és competència d’aquesta tinència d’alcaldia fomentar la transformació socioeconòmica i el desenvolupament local a Barcelona, facilitar la creació d’activitat econòmica i contribuir a la creació d’ocupació estable i de qualitat.

Planificació estratègica i pressupostosPlanificació estratègica i pressupostosPlanificació estratègica i pressupostos

La primera tinència d’alcaldia desenvolupa una funció clau en la planificació estratègica de les polítiques del Govern municipal. En aquest sentit, aquesta tinència d’alcaldia té un paper clau en l’elaboració del Pla d’actuació municipal, que dibuixa les línies mestres de les polítiques municipals del mandat, i dels pressupostos anuals de la institució, eina imprescindible per al desenvolupament d’aquestes polítiques any a any. Un aspecte clau d’aquest àmbit és, també, el disseny de la política fiscal i del finançament, tant de l’Ajuntament com de les empreses i entitats que en depenen. Així mateix, la primera tinència d’alcaldia s’ocupa de la política de patrimoni i contractació.

Economia cooperativa, social, solidària i consumEconomia cooperativa, social, solidària i consumEconomia cooperativa, social, solidària i consum

L’Ajuntament de Barcelona treballa per sortir de la crisi i, alhora, fomentar l’establiment d’unes estructures econòmiques a la ciutat més socials i solidàries. En aquest sentit, la ciutat té tant una forta tradició com, actualment, una densa xarxa d’economia cooperativa, social i solidària. A nombrosos barris i en diverses iniciatives floreixen experiències en aquest àmbit. Fomentar el sorgiment i el creixement d’aquesta economia cooperativa i solidària és una funció que desenvolupa la tinència d’alcaldia a través d’un comissionat. Alhora promou el desenvolupament del consum responsable.

Memòria històricaMemòria històricaMemòria històrica

Barcelona ha estat escenari central d’alguns dels esdeveniments i de les lluites més importants de la història contemporània no només de Catalunya, sinó també de l’Estat espanyol i d’Europa. El moviment obrer o l’antifeixisme han viscut a la ciutat alguns dels seus moments clau. Cal, doncs, recuperar, mantenir i difondre aquesta memòria històrica, tant des de la societat civil com, també, des de les institucions municipals.

Relacions internacionals i justícia globalRelacions internacionals i justícia globalRelacions internacionals i justícia global

Barcelona, una de les grans urbs de la Mediterrània i del sud d’Europa, vol ser una ciutat compromesa amb la solidaritat i la justícia social més enllà de les seves fronteres. Com a ciutat oberta al món i amb una llarga tradició de compromís amb la pau i la cooperació internacional, Barcelona té sempre una mirada posada en el seu entorn català i espanyol, però també mediterrani, europeu i internacional. El Govern municipal manté, per això, un àmbit de relacions internacionals i un de cooperació, solidaritat i pau, la direcció dels quals recau sobre la primera tinència d’alcaldia.

Tecnologia i innovació digitalTecnologia i innovació digitalTecnologia i innovació digital

Posar la tecnologia i les oportunitats de la innovació digital al servei de les necessitat de la gent i d’un nou model d’economia col•laborativa és l’objectiu de la comissionada de Tecnologia i Innovació Digital. Barcelona vol ser una ciutat capdavantera en el desplegament d’un concepte de ciutadania smart i ciutat democràtica per fer possible aquest objectiu. En aquest sentit, la comissionada s’encarrega de liderar des del sector públic la transformació digital de Barcelona.

Qui som?

Les tasques de primer tinent d’alcaldia les desenvolupa el regidor Gerardo Pisarello, professor de dret constitucional de la Universitat de Barcelona. Col•laboren amb ell el regidor Eloi Badia i tres comissionats: Francesca Bria, Ricard Vinyes i Jordi Via.

Organigrama polític
Gerardo Pisarello Prados
Primer Tinent d’alcaldia
Direcció de l’Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica
Organigrama executiu
Jordi Ayala Roqueta
Gerent de Presidència i Economia Joan Antoni Llinares Gomez
Gerent de Recursos

Comparteix aquest contingut