Qui som i què fem

"Barcelona, una ciutat compromesa amb el món"

En un món majoritàriament urbà, les ciutats són peces clau per a garantir l’equitat social, el desenvolupament sostenible i el progres econòmic. Contribueixen a la mundialització de l’economia i a  promoure l’excel·lència  a través de la innovació, però també a posar de manifest les greus desigualtats que van intrínsecament lligades a la globalització.

I són  precisament a les ciutats, mirall de la realitat social i econòmica, els grans motors  per  fer front als reptes i desigualtats  que el nostre món té plantejats per al segle XXI.

Barcelona és una ciutat oberta al món. Tant per tradició històrica , com per voluntat política i per l’impuls de l’ampli teixit social que la conforma, la nostra ciutat fa de la projecció exterior una de les principals senyes d’identitat.

Aquest web pretén donar a conèixer l’activitat duta a terme per la Direcció de Relacions Internacionals i la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional.

Ambdós departaments municipals contribueixen, des d’ enfocaments absolutament complementaris, a treballar en favor d’una ciutat mediterrània, europea, solidària i global.