Microxarxes d'intel·ligència urbana: la transversalitat de gènere en els governs locals

02/03/2021 - 11:39 h

Redacció

L'Ajuntament de Barcelona i CIDEU impulsen la cooperació municipalista.

L'Ajuntament de Barcelona i CIDEU impulsen la cooperació municipalista.

La Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps de l’Ajuntament de Barcelona juntament amb la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona i el CIDEU (Centre Iberoamericà de Desenvolupament Estratègic Urbà) impulsen el Grup de Treball Ciutats Globals i Transversalitat de Gènere . Aquest grup te per objectiu la implementació d’un espai de cooperació tècnica internacional per reforçar la col·laboració i el coneixement sobre la institucionalització dels processos de transversalitat de gènere en els governs locals i el disseny i execució de les seves polítiques públiques, mitjançant l’intercanvi de coneixements i experiències entre iguals.

El grup de treball està format per personal tècnic i directiu que representen les ciutats de Barcelona, ​​Bogotà, Lima i Montevideo. En base als interessos i necessitats plantejades per aquestes ciutats es va dissenyar una agenda de treball comú que inclou les següents temàtiques: Organització de la transversalitat de gènere en els governs locals; Mercat de treball i gènere – Polítiques laborals i gènere en l’àmbit local; Polítiques de les cures: la cura en el centre de les ciutats; i Bretxa salarial de gènere.

La iniciativa va començar a  l’any 2020 com a part d’una experiència pilot que adapta el model de cooperació municipalista directa que l’Ajuntament de Barcelona realitza de forma bilateral amb les ciutats prioritzades per a la cooperació.