UCCI

Departament: Programa Amèrica Llatina, Direcció de Relacions Internacionals.

Definició

La Unió de Ciutats Capitals Iberoamericanes (UCCI) és una organització internacional de caràcter municipal, no governamental i sense ànim de lucre.

La UCCI està integrada per les corporacions municipals o governs locals de les ciutats capitals dels països iberoamericans i les ciutats fundadores de l'organització (membres nats), així com per grans ciutats no capitals i àrees metropolitanes d'Iberoamèrica (membres associats). Les autoritats locals són les qui ostenten la representativitat de les ciutats. A l'organització hi ha quatre ciutats de parla portuguesa, per la qual cosa té dues llengües oficials: castellà i portuguès.

Els seus òrgans de govern estan descentralitzats (vicepresidències subregionals), i en la majoria dels municipis hi ha un coordinador d'activitats de la UCCI, la qual cosa agilitza l'intercanvi d'informació entre les ciutats.

Objectius

-Fomentar els vincles i afavorir les relacions i intercanvis en diferents àmbits de les grans ciutats.

-Afavorir el desenvolupament harmònic i equilibrat de les ciutats des de la solidaritat i la cooperació entre elles.

-Impulsar el municipalisme iberoamericà, posant l'èmfasi en la singularitat de les capitals i els grans nuclis urbans.

-Donar suport al desenvolupament democràtic a Iberoamèrica i enfortir-lo.

-Promoure els drets de veïnat, i en particular, el dret al progrés en pau i el de la participació ciutadana en els assumptes públics.

-Col·laborar en el camp de les relacions intermunicipals. Per a això s'han fomentat les relacions entre les ciutats i es desenvolupen activitats i programes específics i que constitueixen el referent de l'organització.

Participació de Barcelona

Barcelona és sòcia de la UCCI i pertany a la regió de la península Ibèrica. Ha participat en diferents comitès sectorials, sobretot en seguretat, mobilitat i prevenció de riscos. Igualment, participa en les assemblees generals que es fan cada dos anys, així com a la trobada de directors internacionals.

Enllaços relacionats: