Xarxes i associacions de ciutats

En l’actualitat, l’Ajuntament de Barcelona és membre de les següents xarxes i associacions d’àmbit internacional: 

- Airport Regions Conference (ARC)
www.airportregions.org 

- Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE)
www.edcities.org

- Associació Internacional de Comissionats de Cinematografia (AFCI)
www.afci.org 

-  Association International Villes et Ports (AIVP)
www.aivp.org

- Association of Cities and Regions for Recycling and Sustainable Resource management (ACR+)
www.acrplus.org

- Association Trans Europe TGV Rhin-Rhone-Mediterranée
www.transeuropetgv.net 

- C40 Cities Climate Leadership Group
www.c40cities.org 

- C.I.T.I.E.S.
http://cities-ess.org/?lang=en

- Ciutats i Governs Locals Units (CGLU)
www.uclg.org

- Centre Iberoamericà de Desenvolupament Estratègic Urbà (CIDEU)
www.cideu.org

- Comitè de ciutats i aglomeracions per l’alta velocitat i la interconnexió ferroviària del corredor mediterrani.  
No té pàgina web 

- Consell Català del Moviment Europeu  
www.ccmeur.cat 

- Consell de Municipis i Regions d'Europa (CMRE)
www.ccre.org

- Délice, the city network on food and gastronomy
www.delice-network.com/

- Energie-Cités  
www.energy-cities.eu

- ESINET
www.esinet.ebn.be

- Eurocities  
www.eurocities.eu

- European BIC Network (EBN)
www.ebn.be 

- European Network of Policewomen
www.enp.nl

- Fòrum Europeu per la Seguretat Urbana (FESU)
www.efus.eu

- Global Growth Network
www.cicom.fr

- Governs Locals per la Sostenibilitat (ICLEI)  
www.iclei.org 

- IMPACTS Europe - Information Management Policies Assessment for City Transportation
www.impacts.org 

- International Association of Science Parks (IASP)
www.iasp.ws 

- Living Labs Global (ENOLL)
www.openlivinglabs.eu

- Major Cities of Europe
www.majorcities.eu

- Mayors for Peace
www.mayorsforpeace.org

- Metropolis
www.metropolis.org/

- Milan Urban Food Policy Pact-UFPP
www.milanurbanfoodpolicypact.org

- Observatori Internacional de Democràcia Participativa (OIDP)
www.oidp.net

- POLIS- Promoting Operational Links with Integrated Services
www.polis-online.org

- Procura+ Network
www.procuraplus.org 

- REN21 Renewable Energy Policy Network for 21st Century
www.ren21.net

- Reseau Art Nouveau Network
www.artnouveau-net.eu/ 

- Reseau Cités des Métiers
www.reseaucitesdesmetiers.com

- The Competitiveness Institute (TCI)
www.tci-network.org 

- UCCI – Unió de Ciutats Capitals Iberoamericanes
http://ciudadesiberoamericanas.org/

- UNESCO Creative Cities Network
https://en.unesco.org/creative-cities/home

- World Tourism Cities Federation
https://en.wtcf.org.cn/

- Xarxa FP
www.xarxafp.org 

- Xarxa de Ciutats Europees en Usos del Temps
No té pàgina web