Accés i atenció a l’usuari

Pots demanar informació pels canals d'atenció:

Presencial: pl. Sant Jaume, 1, planta baixa. Horari: de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.30 hores.

Telemàtica:  omplint el següent formulari o per correu electrònic

Telefònica: +34 934 027 467/68

Per conèixer amb més profunditat els serveis que s’ofereixen consulta les guies de benvinguda.