BCNexplor@

BCNexplor@ és l’eina de descobriment de la documentació analògica o digital, gestionada pel SEDAC i les biblioteques departamentals de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquesta plataforma fa més eficient i amigable la cerca ja que troba, a la vegada, tots els tipus de recursos d’informació, siguin en paper, electrònics, imatges fixes o vídeo.

També amplia les opcions dels usuaris, ja que si aquests no troben, en una primera instància de cerca, els documents del seu interès, BCNexplor@ els permet continuar-la dins del catàleg mundial de biblioteques més gran i important del món, anomenat Worldcat , de la cooperativa bibliotecària OCLC de la qual l’Ajuntament s’ha fet membre el 2018.

BCNexplor@ ens permet, també, fer un gran pas endavant, millorant l’accés als recursos electrònics subscrits pels treballadors municipals, ja que els permet utilitzar aquests recursos des de qualsevol lloc, amb qualsevol dispositiu connectat a internet i en qualsevol moment.

La nova interfície s’ha construït sobre la plataforma Worldcat Discovery amb la voluntat de compartir el coneixement municipal amb la resta del món, donar més visibilitat a les publicacions i col·leccions municipals i millorar l’accés i la reutilització d’aquest fons.

Catàleg CCUC

Des del 2012, el SEDAC i les biblioteques departamentals també formen part del Catàleg col·lectiu de les universitats catalanes (CCUC) del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) que ens permet cooperar amb les biblioteques locals i beneficiar-nos de serveis bibliotecaris cooperatius a costos reduïts amb la col·laboració de les universitat