El nou arxiu central per als documents de seguretat garanteix la transparència

El nou arxiu central per als documents de seguretat garanteix la transparència

26/03/2016 - 10:18

Míriam Pina García

Ubicat al Parc de Bombers de la Vall d’Hebron, l’arxiu central té una capacitat de 6.000 metres lineals i custodia la documentació que es transfereix dels diferents dipòsits generats per les unitats administratives de la Gerència de Seguretat i Prevenció per preservar-los correctament.

Fins ara, la documentació generada per la Gerència de Seguretat i Prevenció es guardava en diferents dependències d’oficines administratives d’aquesta àrea. Gràcies a la creació de l’arxiu central es poden tractar i custodiar tots els expedients.

L’arxiu es va acabar de fer el mes de febrer i els treballadors encara estan recopilant la documentació que s’hi ha d’incloure. Els documents que hi ha de moment pertanyen a la Guàrdia Urbana, als bombers i a altres departaments dels serveis centrals, i els més antics daten del 1995.

Amb una superfície de 870 metres quadrats, l’arxiu es divideix en àrees públiques i àrees reservades. La part pública inclou la zona de consulta i recepció dels usuaris, i a la reservada hi ha els treballadors de l’arxiu, l’espai de tractament documental i els dipòsits. Precisament els dipòsits són el gran atractiu de l’arxiu, ja que tenen 6.000 metres lineals d’espai i permeten emmagatzemar els documents en condicions idònies de climatització, ventilació i llum.

Segons Gemma Subirà, responsable de l’arxiu central de la Gerència de Seguretat i Prevenció: “Els documents que es porten a l’arxiu tenen més de cinc anys i ja no es consulten amb freqüència. Emmagatzemar-los aquí en garanteix la conservació alhora que es vetlla pels drets dels ciutadans i per la transparència.”