La Guàrdia Urbana viatja a Grècia en el marc del projecte europeu Spirit

Una representació del cos policial barceloní ha viatjat a Grècia per participar en un dels paquets de treball d’aquest projecte, que té com a missió millorar la preparació i la seguretat en llocs de culte i reunions religioses massives.

gub recurs
15/06/2023 - 09:15 h - Seguretat i prevenció Ajuntament de Barcelona

Aquest paquet de treball té per objectiu desenvolupar:

  • Una plataforma interoperable i dinàmica per identificar vulnerabilitats, proposar recomanacions per mitigar-les i suggerir escenaris d’amenaces específiques en aquest tipus de trobades religioses.
  • Canals de comunicació efectius que involucrin agents públics i privats, congregacions religioses i altres comunitats ciutadanes clau.
  • Plans de formació i espais de col·laboració per reforçar la qualitat dels resultats del projecte i establir sinergies entre autoritats religioses, agents de seguretat i proveïdors privats de tecnologia.
  • Una campanya de conscienciació en matèria de seguretat com a part d’una estratègia de comunicació europea per fer arribar a la ciutadania les conclusions generades pel projecte.

En concret, aquesta setmana es treballarà en la metodologia d’identificació de vulnerabilitats en llocs de culte i trobades religioses i es començarà a desenvolupar un mòdul de recomanacions per mitigar-les a través de contramesures i mesures de seguretat.

Amb aquest objectiu, es duran a terme diferents tallers pràctics, trobades i visites a les ciutats de Salònica i Atenes.

En aquest projecte, que s’acabarà l’abril del 2025, hi participen entitats públiques i privades de vuit països, entre les quals hi ha la Guàrdia Urbana de Barcelona.