S’acaba el període de presentació de sol·licituds per formar part dels Bombers de Barcelona

La convocatòria es fa en règim d’oposició lliure i s’hi poden presentar totes les persones que compleixin els requisits detallats a les bases. El termini de presentació de sol·licituds s’acaba demà.

..
27/11/2023 - 15:15 h - Seguretat i prevenció Ajuntament de Barcelona

La convocatòria d’enguany, que es tanca el 29 de novembre, presenta novetats importants amb l’objectiu de promoure l’accés de les dones al cos i reserva per primera vegada el 25% de places per a dones.

Una altra novetat d’enguany és la incorporació de la prova de coneixements de llengua estrangera, que serà obligatòria i no eliminatòria. Els i les aspirants podran escollir de quina llengua es volen examinar en el moment de presentar les sol·licituds: anglès, francès, alemany, italià, àrab, xinès o urdú, del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Les sol·licituds es poden trametre telemàticament a través del web de l’Ajuntament de Barcelona (apartat “Oferta pública”) i el portal de tràmits. Excepcionalment, també es pot fer al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o a través de qualsevol de les formes previstes pel règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Al web d’oferta pública, a més de consultar les bases, també es pot tramitar electrònicament la sol·licitud i pagar la taxa corresponent al procés d’oferta pública.