Objectius estratègics

Enllaços i materials relacionats

Desplegar un nou model de participació ciutadana per dissenyar les polítiques públiques de seguretat i prevenció.

  • Consells de prevenció i seguretat a tots els districtes, incorporar-hi la veu de la ciutadania i construir plegats el model de prevenció i convivència adaptat all territori

Promoure una mirada i una intervenció compartida en les polítiques municipals de seguretat i prevenció, fomentant el diàleg i la mediació com a mètode de resolució de conflictes.

  • Espais o taules comunitàries de prevenció (del Consell de Prevenció i Seguretat de Districte)
  • Noves plataformes mòbils amb connectivitat amb els serveis municipals socials

Garantir transparència en el conjunt d’accions en seguretat i convivència.

  • Nou Pla de comunicació orientat a apropar i compartir el model de seguretat de proximitat amb la ciutadania, impulsor de la transparència i la proximitat

Adequar els serveis i els recursos municipals per a la convivència i la seguretat d’acord amb el territori, les seves característiques i les seves necessitats.

  • Nova ubicació del Parc de Bombers de l’Eixample
  • Nou reglament de segona activitat a la GUB
  • Integrar el 080 i el 092 al telèfon d’emergències 112 mantenint els nivells de qualitat actuals

Enriquir la capacitat d’anàlisi i d’anticipació dels operadors i serveis de prevenció i seguretat.

  • Nou Pla de selecció, formació i promoció per a la gestió del canvi
  • Dispositiu d’investigació d’incendis i d’altres emergències als SPEIS

Enfortir l’intercanvi i el benchmarking en seguretat i prevenció arreu del món

  • Formar part activament de la xarxa de ciutats pel canvi en seguretat