Plans i projectes estructurals

Pla de prevenció i seguretat ciutadana

Defineix les polítiques públiques i els seus projectes instrumentals, orientades al nou model de convivència i seguretat per a la ciutat que persegueix que la ciutadania percebi més seguretat i tranquil·litat al seu barri i a la seva comunitat.

Policia de proximitat

Adaptar el cos de la Guàrdia Urbana (funcions, organització i recursos) a les noves necessitats de la ciutat en matèria de convivència i seguretat per millorar la valoració de la convivència al barri per part de la ciutadania i per reduir els escenaris de risc presents i emergents a la ciutat.