Especialitza’t en Gestió i Dinamització de Projectes d'Envelliment Actiu i Saludable a la UPF

Persones grans. Curs especialitzat per professionals que volen treballar en benefici de les persones grans.

L’envelliment de la població afecta tots els Estats membres de la Unió Europea i té un impacte en tots els àmbits polítics. S’estima que el 2025, més del 20% dels europeus seran majors de 65 anys, amb un increment particularment ràpid en el nombre de persones majors de 80. És per això que optimitzar les oportunitats de salut, participació i seguretat per a millorar les condicions de vida de les persones a mesura que envelleixen és un dels objectius principals de l’Organització Mundial de la Salut i també de la Comissió Europea.

Conscients que s’han de procurar, generar i destinar recursos econòmics però també humans, ens fixem en el Postgrau en Gestió i Dinamització de Projectes d’Envelliment Actiu i Saludable (“Active & Healthy Ageing Project Management”) que s’inicia el pròxim mes de març a la UPF Barcelona School of Management, l’escola de postgraus de la Universitat Pompeu Fabra. Aquest programa s’imparteix els dimarts i dijous en horari de tarda i té per objectiu formar especialistes capaços de garantir una bona qualitat de vida a les persones d’edat avançada.

Un postgrau pioner i acreditat

El curs ofereix una visió àmplia i transversal i proposa les millors eines per poder treballar per al benestar de les persones grans, tant des del sector públic com des del privat. S’ensenya a dissenyar, desenvolupar i gestionar estratègies, projectes, actuacions, serveis, etc. que incentivin el manteniment de la salut, la integració i la participació de les persones grans, amb la finalitat de procurar un bon envelliment.

És un curs especialitzat per professionals que volen treballar en benefici de les persones grans des de l’Administració (Departaments), serveis públics o privats de salut, sociosanitaris, residencials, casals, etc.; des del món associatiu i l’àmbit comunitari; des d’entitats o empreses de serveis culturals, educatius, esportius o turístics, jurídics, d’assegurances, etc.; des d’empreses fabricants de productes; des de consultores de l’àmbit de la mobilitat, l’arquitectura, la comunicació, el disseny, etc.

El curs està reconegut com a bona pràctica pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

More info