Presentació

El turisme és una de les activitats més importants de Barcelona i representa una prioritat per al Govern municipal, tant per l’aportació que representa per a l’economia de la ciutat com pels diversos efectes que genera en la dinàmica urbana.

Barcelona ha crescut com a destinació turística internacional a partir de la celebració dels Jocs Olímpics del 1992, i el turisme és un factor clau en les transformacions successives de la ciutat. En els darrers anys, l’activitat turística ha multiplicat la seva presència a la ciutat, fet que ha motivat un debat ciutadà sobre la sostenibilitat del desenvolupament turístic.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat la creació del Consell de Turisme i Ciutat, un òrgan consultiu i de participació sectorial en l’àmbit del turisme, així com l’elaboració d’un nou pla estratègic de turisme 2020, per definir el full de ruta per a la gestió del turisme els propers anys.

L’objectiu d’aquest portal és posar a la disposició dels ciutadans i de totes les persones interessades en l’activitat turística de Barcelona informació sobre les iniciatives adoptades pel Govern municipal i les decisions preses en el debat entre institucions, associacions i entitats, i, a més, oferir dades estadístiques que permeten elaborar un retrat més detallat sobre l’estat del turisme a la ciutat.

Barcelona, un referent de turisme sostenible

Amb l’objectiu que els seus ciutadans i visitants gaudeixin de la ciutat d’una manera equilibrada i respectuosa amb l’entorn, Barcelona promou un turisme basat en la sostenibilitat econòmica, social, ambientals i cultural. Per aquest motiu, Barcelona vol consolidar-se com una destinació turística sostenible, amb una gestió responsable i una estratègia transversal que garanteixi un desenvolupament perdurable en el futur.

El 2011 Barcelona ha estat acreditada com a primera ciutat del món amb la certificació Biosphere de destinació turística responsable d'acord amb els criteris del Global Sustainable Tourism Council.

Política de turisme responsable

Tenint en compte la importància de mantenir un desenvolupament turístic responsable en termes econòmics, socials, ambientals i culturals, i assumits els principis de la Carta mundial de turisme sostenible, la ciutat de Barcelona es compromet a promoure un model turístic basat en el respecte, la preservació i el realçament dels recursos que componen la ciutat.

D'aquesta manera, la política turística municipal és el resultat del Pla estratègic, un procés de reflexió entre tots els àmbits implicats en l'activitat turística, que proposa avançar de manera sistemàtica cap a l'adopció de models de desenvolupament sostenible a favor del medi ambient, la diversitat cultural i la responsabilitat social.

Els objectius principals són els següents:

  • Aconseguir la millora de l'activitat turística en termes de sostenibilitat, millorant-ne l'impacte positiu sobre la ciutat i la gestió dels possibles efectes negatius.
  • Facilitar la integració dels visitants, potenciant l'equilibri necessari amb els residents i preservant els valors d'identitat i convivència.

Així, doncs, s'aposta per establir un compromís amb els ciutadans, i contribuir, d'aquesta manera, a la projecció i consolidació de Barcelona com a destinació turística innovadora, líder, sostenible, diferenciada i de qualitat.

Barcelona, 15 de juny de 2011