Beneficis per a les persones usuàries

El servei VinclesBCN contribueix a millorar la vida de les persones grans ampliant els seus cercles d’interacció social i acompanyant-les en el procés d’envelliment actiu.

Els avantatges que ofereix VinclesBCN són molts i molt diversos:

  • Redueix el sentiment de soledat de les persones grans.
  • Ajuda les persones grans que viuen soles a mantenir i enfortir les seves relacions socials, i també a ampliar-les i a crear nous espais de relació.
  • Ensenya a utilitzar les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) com a eina per relacionar-se amb l’entorn.
  • Millora la qualitat de vida i promou l’envelliment actiu.
  • Dona més autonomia a les persones usuàries, perquè els facilita compartir el dia a dia amb la família i les amistats.
  • Aporta noves motivacions gràcies a la xarxa grupal, a través de la qual es promouen activitats segons gustos, aficions i necessitats.
  • A més de connectar les persones grans entre elles, també fomenta les relacions intergeneracionals.
  • Augmenta el suport social envers les persones grans i les oportunitats d’interacció mitjançant la participació en grups d’usuaris.
  • Millora l’autoestima, perquè les persones usuàries se senten més útils, més competents tecnològicament i més actives socialment.
  • Combat l’aïllament, permet fer noves amistats i proporciona entreteniment.