El Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona

Presentació

A Barcelona els animals són ciutadans de ple de dret i, com a éssers dependents que són, ens correspon a tots garantir el seu benestar i fomentar una bona convivència amb tota la ciutadania, també amb aquells que, legítimament, no gaudeixen de la seva bona companyia.

En aquest sentit, la convivència, la defensa i la protecció dels animals és una carrera de fons en què l'Ajuntament de Barcelona fa molts anys que hi treballem, amb el suport de totes les entitats i els voluntaris. Per aquest motiu, Barcelona és actualment un referent internacional pel què fa a les polítiques de Benestar Animal, amb les quals porta vint anys de compromís i n'és pionera tant a Catalunya com a l'Estat espanyol.

Història

L'any 1996 es va fundar el Consell de Convivència, Protecció i Defensa dels Animals, un punts d’inflexió respecte les polítiques proteccionistes, i dos anys més tard, el 1998, es va aprovar la Declaració Municipal per als Drets dels Animals.

Així mateix, l’any 2002 Barcelona es va convertir en la primera ciutat catalana de sacrifici 0 en la que era aleshores la "gossera" municipal, sis anys abans que entrés en vigor la Llei aprovada pel Parlament de Catalunya, on es va prohibir el sacrifici dels animals de companyia, excepte per raons clíniques. També va ser la primera en prohibir de l'exhibició d'animals salvatges en circs i de les curses de braus.

L'any 2003 es va aprovar la primera Ordenança municipal sobre la protecció, la tinença i la venda d'animals, que el 2014 es va renovar per ajustar el marc normatiu a la realitat jurídica i contextual d'avui. El 2008 es va posar en marxa l'Oficina de Protecció dels animals de Barcelona, com a instrument de gestió de les polítiques de benestar animal a la ciutat i aquests darrers anys s'ha creat el Departament de Benestar Animal.

El CAACB

En aquests moments, el Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) és el màxim responsable en matèria de benestar animal a la ciutat i s'ocupa de tenir cura dels animals de companyia (gossos, gats i fures) perduts o abandonats a Barcelona, fins que finalment poden ser adoptats. És un equipament de l’Ajuntament de Barcelona on treballen els professionals, cuidadors, veterinaris i personal d’oficina que s’encarreguen de l’atenció integral dels animals en adopció.

Objectius

Els objectius principals del CAACB són acollir els animals, una mitjana anual de 2.000, mentre no puguin ser adoptats (fent-se càrrec del seu benestar, que s’intenta sigui el millor possible); fomentar i promoure les adopcions (mitjançant programes generals de sensibilització); fomentar la tinença responsable; i ajudar als propietaris dels animals perduts a trobar els seus animals. Hi treballen una vintena de persones i 150 voluntaris que es fan càrrec, amb la seva aportació altruista, dels passejos dels gossos i de l’atenció lúdica dels gats.

Des del CAACB, conjuntament amb voluntaris i entitats animalistes, es promouen les adopcions com a primera opció de tinença i com a forma de lluitar contra l'abandonament. Per aquest motiu, les campanyes de promoció de les adopcions són molt importants i se’n fan periòdicament, amb la col·laboració de totes aquelles persones que estimen els animals, treballen per la seva dignitat i lluiten contra l’abandonament per donar una oportunitat i millorar la qualitat de vida dels animals a la ciutat.

Missió

El CAACB vol donar resposta a la creixent sensibilització i preocupació de la societat envers el benestar, els drets i la protecció dels animals de companyia, buscant al mateix temps la compatibilitat amb al salut, la seguretat i la convivència harmònica d’aquests animals amb les persones.

Els esforços del centre, tenint com a prioritat el benestar dels animals mentre hi estan allotjats, van en dues direccions:

  • La reducció de les entrades d’animals al centre a través de la generalització del cens, la identificació dels animals amb microxip i la conscienciació i l’educació dels propietaris per una tinença responsable.
  • L’increment de les sortides d’animals del centre a través del foment d’adopcions i acollides temporals, la millora de l’efectivitat en els processos de localització i el retorn d’animals perduts als seus propietaris.

 

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari