Control de colònies de gats

Control de colònies de gats urbans

Una colònia controlada de gats urbans és un grup de gats esterilitzats que conviuen en un espai públic i que són alimentats amb pinso sec. Estàn gestionades per l'Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de les entitats protectores d'animals de la ciutat.

Com es controlen les colònies de gats?

La presència de gats al carrer és habitual en tots els municipis. La majoria són gats domèstics abandonats o de descendència salvatge. Són animals en un estat sanitari i nutricional deficient i que es reprodueixen amb facilitat.

L’Ajuntament aplica un model de colònies controlades de gats que permet gaudir de la presència d’aquests animals a la ciutat, al mateix temps que disminueixen els problemes de superpoblació i es garanteix una adequada integració a la realitat urbana. Per aquest motiu, l’Ajuntament aplica la captura, esterilització i retorn (CER) sobre les colònies de gats naturals, grups de gats ja existents que conviuen en un espai. Un cop capturats, se’ls sotmet a una revisió veterinària per descartar que no pateixin cap malaltia contagiosa, se’ls esterilitza, se’ls fa una petita marca a l’orella per identificar-los i se’ls retorna a l’espai on van ser capturats.

Què cal fer com a ciutadans?

És important no alimentar colònies de gats fora de les zones controlades. Per participar com a col·laboradors, cal trucar al 010 o a les entitats protectores d’animals.

És important que els propietaris d’un gat l’esterilitzin, l’identifiquin amb un xip i una xapa, l’inscriguin al cens municipal (servei gratuït) i no l’abandonin mai (un gat de casa no sobreviu en una colònia de carrer).

En cas de detectar una colònia de gats urbans, pot sol·licitar l'actuació de l'Oficina de protecció d'Animals a través del següent formulari electrònic.

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari