Els grups polítics municipals

Els decideixen els ciutadans i les ciutadanes en les eleccions. A través d’ells, s’articula la participació dels regidors i les regidores en els plens, així com la representació en els organismes on participa l’Ajuntament.