Els grups polítics municipals

Els continguts d’aquesta secció els determina la formació del nou Consell Plenari; tant aviat com estiguin disponibles, es publicaran.

ÒRGANS DE GOVERN

Coneixeu els òrgans de govern i les persones que els dirigeixen.


ÒRGANS DE GOVERN
EQUIP DE GOVERN

Coneixeu els membres de l'equip de govern.

 • Excma. Sra. Ada Colau Ballano

  • Alcaldessa
  Retribucions

  La retribució anual és de 100.000 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Il·lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados

  • Primer tinent d'alcalde
  • Direcció de l'Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica
  • Regidor del Districte de Sarrià - Sant Gervasi
  Retribucions

  La retribució anual és de 98.192 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Il·lma. Sra. Laia Ortiz Castellví

  • Segona tinent d'alcalde
  • Direcció de l'Àrea de Drets Socials
  • Regidora del Districte de Sant Andreu
  Retribucions

  La retribució anual és de 98.192 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Il·lm. Sr. Jaume Asens i Llodrà

  • Tercer tinent d'alcalde
  • Direcció de l'Àrea de Drets de la Ciutadania, Participació i Transparència
  • Regidor del Districte de Sants-Montjuïc
  Retribucions

  La retribució anual és de 98.192 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid

  • Quarta tinent d'alcalde
  • Direcció de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
  • Regidora del Districte de Nou Barris
  Retribucions

  La retribució anual és de 98.192 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Il·lm. Sr. Raimundo Viejo Viñas

  • Regidor d'Educació i Universitats
  • Regidor del Districte de Gràcia
  Retribucions

  La retribució anual és de 84.532 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Il·lma. Sra. Gala Pin Ferrando

  • Regidora de Participació i Territori
  • Regidora del Districte de Ciutat Vella
  Retribucions

  La retribució anual és de 84.532 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Il·lm. Sr. Agustí Colom Cabau

  • Regidor d'Ocupació, Empresa i Turisme
  • Regidor del Districte de l'Eixample
  Retribucions

  La retribució anual és de 84.532 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Il·lma. Sra. Laura Pérez Castaño

  • Regidora de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI
  • Regidora del Districte de les Corts
  Retribucions

  La retribució anual és de 84.532 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Il·lma. Sra. Mercedes Vidal Lago

  • Regidora de Mobilitat
  • Regidora del Districte d'Horta-Guinardó
  Retribucions

  La retribució anual és de 84.532 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Il·lm. Sr. Josep Maria Montaner Martorell

  • Regidor d'Habitatge
  • Regidor del Districte de Sant Martí
  Retribucions

  La retribució anual és de 84.532 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

Comissionats i comissionades

 • F. Javier Domenech Sampere

  • Comissionat d'Estudis Estratègics i Programes de Memòria
  Retribucions

  La retribució anual és de 32.640 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.
  (Dedicació parcial)

 • Sra. Eva M. Herrero Alonso

  • Comissionada d'Ecologia
  Retribucions

  La retribució anual és de 68.000 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Sra. Berta Sureda Berna

  • Comissionada de Cultura
  Retribucions

  La retribució anual és de 68.000 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Sra. Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar

  • Comissionada d'Esports
  Retribucions

  La retribució anual és de 68.000 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Sra. Gemma Tarafa Orpinell

  • Comissionada de Salut
  Retribucions

  La retribució anual és de 68.000 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Sr. Jordi Via Llop

  • Comissionat d'Economia Cooperativa, Social i Solidària
  Retribucions

  La retribució anual és de 68.000 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Sr. Miquel Ortega Cerdà

  • Comissionat de Comerç, Consum i Mercats
  Retribucions

  La retribució anual és de 68.000 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Sr. Amadeu Recasens Brunet

  • Comissionat de seguretat
  Retribucions

  La retribució anual és de 68.000 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

ORGANTIZACIÓ TERRITORIAL

Barcelona es distribueix en deu districtes. Coneixeu els vostres responsables municipals més propers.


L'ESTRUCTURA EXECUTIVA

Coneixeu com es gestiona el dia a dia a la ciutat i els seus responsables.


ESTRUCTURA EXECUTIVA
QUI ÉS QUI?

És el directori d'alts càrrecs polítics i executius de l'Ajuntament de Barcelona.