Els grups polítics municipals

Els continguts d’aquesta secció els determina la formació del nou Consell Plenari; tant aviat com estiguin disponibles, es publicaran.